İlhan Selçuk

27 Mayıs Dersleri...

27 Mayıs 2009 Çarşamba

 

Geçmiş zaman...

1956 yılının Ocak ayında Dolmuş adında bir mizah dergisi çıkarmıştık...

Dolmuştaki kimi yazılar imzasızdı...

Neden?..

Çünkü o yazıları, hapisteki Aziz Nesin yazıyordu...

Aziz Nesin sakıncalıydı, adının çıktığı dergiyi yerle yeksan ederlerdi...

Demokrat Parti iktidardaydı...

*

6-7 Eylül 1955te İstanbul bir felaket yaşamıştı; ne kadar Rum, Ermeni, gayrimüslim varsa evleri basılmış, dükkânları, mağazaları yağmalanmış, yaşamları allak bullak edilmişti...

Kim yapmıştı bunu?..

Zamane iktidarının yönlendirdiği ve yönettiği sürüsüne bereket azgın...

Oysa Ankara’da bir Meclis vardı...

Bir de hükümet...

Başbakan Adnan Menderes’ti..

Ne hükümet çekildi..

Ne Başbakan istifa etti...

Başta Aziz Nesin olmak üzere ülkenin aydın solcuları tutuklanıp içeri atıldı...

Aziz Nesin içerden bizim Dolmuşta mizah yapıyordu...

İmzasını koymak olanaksızdı...

*

Menderes 1950de iktidara geçmişti...

27 Mayıs 1960ta bir askeri müdahaleyle devrildi...

Tam 10 yıl süreyle iktidarda kalan, yalnız adı Demokrat Partine yapmış, ne yapmamıştı?..

*

27 Mayısla gündeme giren 1961 Anayasasında bu soruya yanıt vardır...

1961 Anayasasıyla Türkiyenin laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu tescil edilmişti..

Sonra?..

Anayasa Mahkemesi..

Basın özgürlüğü..

Yargıç güvencesi..

Sendikalar..

Toplusözleşme..

Grev hakkı..

Vesaire...

*

Peki, adı demokratolan Menderes iktidarı tam 10 yıl bu demokratik hakları neden gündeme getirmemiştir?..

İstanbulda 6-7 Eylül faciasını tertipledikten sonra neden suçsuz olduklarını çok iyi bildiği solcu ve sosyalist aydınları suçlayıp içeri atmıştır?..

Ve sonunda neden iktidar partisinden kimi milletvekiline yargı yetkisi tanıyıp bir Tahkikat Komisyonukurarak muhalefetin canına okumak istemiştir?..

27 Mayısta askeri müdahale toplumda yaratılan gerilim ve kıyamet üzerine gerçekleşmedi mi?..

*

Bugün 27 Mayıs...

27 Mayıstan alacağımız büyük dersler var...

Ne yazık ki bu dersleri almaya istidadımız yok...

Bugün toplum 27 Mayıs öncesindeki gibi bir kıyameti yaşıyor... Askeri müdahalenin olanaksızlığı, sivil kesimde otoriter ve totaliter siyasetin cüretini arttırıyor...

Ama, biz 1923te kurulan laik cumhuriyetin sivil güçlerle yaşama yetisini kanıtlayacağına inanıyoruz...

Bush Amerikasının AKP ile birlikte tezgâhladığıIlımlı İslam Devleti projesinin demokratik mücadeleyle yıkılacağını adımız gibi biliyoruz...