İlhan Selçuk

Aydınlanmasız Sol, Sosyalizm Olur mu?..

27 Ağustos 2008 Çarşamba

Tarih Baba aksakallı bir öğretmendir, dinlemesini bilene çok şey öğretir...

Öğretmen bize 20nci yüzyılda hangi gerçekleri belletti?..

*

Sol, kökeninde Fransız devriminin bir ürünü; krala karşı olanlar meclisin sol tarafında oturmuşlar..

Solculuk krala, kiliseye, dinciliğe karşıt devrimci akımın, daha geniş anlatımıyla Aydınlanmanın siyasal yaşamda oluşmasıyla ortaya çıkıyor...

Ne var ki solculuk durduğu yerde durmuyor; başlangıçta liberalizmle yetinirken, daha sonra laik toplumun ileriye doğru dönüşmesiyle sosyalizm, solculuğun temel şiarı gibi algılanıyor...

Tarih Baba durduğu yerde durmaz ki...

*

Liberalizm ve sosyalizm Aydınlanma devriminin ürünleridir; kilise egemenliğinin devlet yönetiminden tasfiyesiyle laiklik ve demokrasi sürecinde oluşmuşlardır...

20’nci yüzyılda patlayan 1917 Devriminden sonra bu temel ilke unutulur gibiydi...

Ancak Aydınlanmasız bir toplumda sosyalizme geçilebilir sanısına kapılanlar İslam coğrafyasında düş kırıklığına uğradılar...

20’nci yüzyılın ortalarında başlayan ve Nasırdan Bin Bellaya, Kaddafiden Saddama dek uzanan sanal umutlar Müslüman dünyasında yıkıldı...

Sovyetlerin yıkılması da olan bitenlerin üstüne tuz biber ekti...

*

Ne var ki Tarih Babanın verdiği dersten nasibini alamamış olanlar bugün de hayal içinde Türkiyenin solunu sağını tartışıyorlar...

Vaktiyle bunlar Atatürkün Aydınlanma Devrimine nasıl burun kıvırırlardı:

- Pöh... Burjuva devrimi...

Bugün ise Batı tarihinde gerçek bir burjuva devrimi olan liberalizme sözümona kaykılmış durumdalar...

*

Haber verelim ki Aydınlanmasız siyasal liberalizm de olmaz.. olamaz...

Bu hükmün bir başka biçimde ifadesi Aydınlanmasız demokrasi olmaz tümcesinde vurgulanır..

İslamcı coğrafyanın demokrasiden yoksunluğu apaçık meydanda...

Eğer Türkiye Ilımlı İslam Devletine dönüşürse Anadoluda demokrasiyi ara ki bulasın...