Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

Pandora’nın kutusu açıldı..

07 Kasım 2017 Salı

Ne zamandır son dakika haberlerini yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz? Bizi yakanlar ülkemizden, sonunda bize yansımaları ağır olacak dünyadan karabasan, çok kanlı terör eylemleri, ya da ülkemiz- dünya dengelerini altüst etmekte olan yeni sürpriz gelişmelerin anahtar şifrelerinin habercisi, acil durumlar, yaşamsal sorunlar dengelerin altüst oluşlarına karşı yeni çözüm, denge arayışlarının sonuç belgeleri niteliğinde yeni görüşme, yol, pazarlık arayışları.. Garabet her yeni son dakika haberinin içerikleri, boyutlarının nerede ise sil baştan dengeler değişiminde çelişkileri, kaosu tırmandıran boyutlarda. Gündemi terör odaklı ise, bir öncekine göre tırmanışın kanlı boyutlarına eklemlenmiş olarak, biçim, yer, hedef, taraflar çeşitlenmesinde nerede ise öngörülemez tırmanış, kaos, yeni çatışan taraflar dinamiği..
Önceki gece kasıtsız kanal değiştirirken Ortadoğu için çok uzun yıllardır şaşmaz veriler olarak bilinen kimi ittifakların da altüst oluşunun paniği son dakika gelişmeleriyle yüzleşmiş oldum.. Çoğu kanalda bir Suudi prensi, yakın tarihe kadar öne çıkarılmış velihadının içinde olduğu helikopterin düşürülmesi, ölümüyle ilişkilendirilmiş haber henüz öne çıkarılmamıştı. Yorumlar, ayrıntılı gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler, bilgi alanımın kapsamı dışında kaldığından dikkatle satır aralarını okumaya çabaladım.. Ülkemize de yönelik olabilecek, besbelli İktidarlarının izlemiş olduğu politikalarla da ilişkilenmiş ağır sonuçları üzerinden, aynı doğrultularda sayılabilecek yorumları, çok ciddi kaygıları dinlemiş oldum. Özetle ABD’nin bugüne kadar şaşmaz bir doğrultuda yürütülmüş, Ortadoğu’daki Suudiler politikasının kırılma sürecine hızlı geçiş yaşanıyordu..

***

Osmanlı’nın parçalanması, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine paralel, Amerika-İngiltere odaklı, petrolün emperyal birkaç tekel şirkete teslim edilmesi karşılığı, Suudiler saltanatının koşulsuz kollanması güvencesi; üsler, silahlı güçle, her koşulda korunmaları garantilerinin dengeleri sallanıyordu. Ortadoğu’da Suudi krallıklarının yüzyıllar gerisinin katı siyasal İslamcı, mezhepçi, birkaç aşiret üzerinden, o ülkelerin halklarını, kadınlarını da çok ağır ezen, sonuçta siyasal İslamcı terör yataklarına da kaynak oluşturan katı saltanatlarının kollanmasının enerji yatakları kullanımı çıkarları adına sürdürülemez olması noktasına gelinmişti.
Çelişkili yorumlarda enerji çıkarlarında alternatifsizlik, çıkar hesaplarında dünya çapında anlamlı değişimlerle bağlantılı, kimilerinde ortaya çıkan yeni kaos, çatışma, harita değişimleri tablolarında yeni çatışma, sınır hesapları, savaşlar üretme adına..
Sonuç zıt gerekçelerle aynı kapıya çıkmakta, Vahabilik, sert şeriat mezhebinin kırılış süreci, dün hanedanlar üzerinden çok sayıda aşiret sisteminin prenslerinin, yolsuzluklar gerekçeli tutuklanma operasyonlarıyla, kurulu saltanatlar, aşiretler dengelerinin altüst oluşlarının, yeni dönemin hızlı başlangıcının yeni sonuçları ile yüz yüzeyiz. Yandaş, İktidarları medyasının yorumcularının zıt olasılıklar üzerinden Türkiye’ye dönük kaygılarının çok boyutlu ve ciddi olduğuna da tanıklık ediyoruz.. Kuşkusuz Türkiye’yi en çok yakacak 16 yıllık İktidarlarında çok işlevi olmuş, para, kaynak akışlarının olacağı yorumları da eklemlenmiş olarak.. Dudak uçuklatan servet, kaynakların, derinden çelişkiler, çatışmalar sürecinde dünya merkezlerine kaçtığı vurgulamalarıyla birlikte.. Yakın geçmişten Hamas, Hariri, Mursi adları, iktidarlarının yıkılışlarıyla İktidarlarının sıcak siyasal ilişkileri anımsatmaları eklemlenmiş olarak.. Dünün sıcak gündemlerinden bizim için en can yakanlarına, Zonguldak madenlerinde ocakta kendilerini kapatan işçilerimizin, çocuklarımızın, Erdoğanı sürpriz Moskova ziyaretine zorlayan.. çok can yakan yaşamsal sorunlara giremedik bile...