ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C.ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 

ESAS NO: 2024/152 Esas

DAVALI : KAYYIM ÇORLU MALMÜDÜRÜ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM ÇORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Muhittin mah. 37 ada, 59 parsel sayılı taşınmazın Halil kızı Hafize adına kayıtlı 1/2 hissesinin idaresi için mal müdürlüğünün kayyım olarak atandığını, söz konusu hissenin kamulaştırıldığını ve 48.180,00-TL kamulaştırma bedelinin Akbank Çorlu Şubesi' nde 0216956 numaralı hesaba yatırıldığını, taşınmazın Halil kızı Hafize' ye ait hissesinin ve daha sonra taşınmazın satışından bu kişiye düşen miktarın 10 yıllık kayyım ile idare süresinin dolduğunu, TMK 588 maddesi uyarınca Halil kızı Hafize' nin gaipliği ile banka hesabındaki paranın maliye hazinesine devredilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Çorlu İlçesi, Muhittin Mah. 37 ada, 59 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesinin sahiplerini veya mirasçılarını tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/152 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K 588. Maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve gaipler adına olan taşınmazın hazine adına TESCİLİNE karar verileceği ilan olunur.06/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02048452