İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GAİPLİK İLANI

Sayı: 2024/143 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3277 ada, 19 parsel sayılı 205, 00 m² arsa vasıflı taşınmazın 113/205 hissesinin iştirak halinde maliki Şadiye’ye Beyoğlu 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/06/2011 tarih ve 2010/687 Esas, 2011/511 Karar sayılı ilamı ile sadece Şadiye’ye Kayyım tayin edildiğini, taşınmaz malın 113/ 205 hissesinin iştirak halinde maliki Emine Mevhibe Gücüm’e İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/05/2012 tarih, 2011/1776 Esas, 2012/677 Karar sayılı ilamı ile temsil kayyımı tayin edildiğini, taşınmaz mal ile ilgili olarak verilen İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/03/2013 tarih 2009/114 Esas, 2013/224 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi ilamına istinaden İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/9 satış dosyasından 27/10/2014 tarihinde Keser İnşaat Turizm Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti’ne satışı yapıldığını, Emine Mevhibe Gücüm hissesine düşen 47.672,88 TL'nin 20/10/2020 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Vakıflar Bankası hesabına ödendiğini, İbrahim kızı Şadiye yönünden 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğunu beyanla Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3277 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın 113/205 hisse maliki İbrahim kızı Şadiye’nin gaipliğine, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/ 9 Esas sayılı satış dosyası ile satılan taşınmazın gaip hissesine isabet eden satış bedelinin nemaları ile birlikte Hazineye devrine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3277 ada, 19 parsel sayılı 205, 00 m² arsa vasıflı taşınmazın 113/205 hisse maliki maliki Şadiye’yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 6 ay içersinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/143 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur. 03/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02048418