SARIOĞLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C.SARIOĞLANASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/30 Esas 

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda ismi yazılı olan davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, maliklerin adı soyadı,

KAYSERİ-SARIOĞLAN-Palas Mahallesi 1184 ada 16 parsel, ABDULLAH GÜNTAYABDULLAH ZENGİN-AHMET CAN DALKILIÇ- ALİ ZENGİN -ASİYE ÖZCANASİYE YILMAZ - AYŞE ALTINDAĞ- AYŞE DALKIÇ - AYŞE TOY - AYŞE ZENGİNCANAN ERGÜN - CAVİT ZENGİN- CAVİT ZENGİN- DÖNDÜ EMİNE YALNIZ ELMAS GÜNTAY -EMİNE ADIYAMAN - EMİNE ZENGİN- EMİR ADIYAMAN EMİR OSMAN ADIYAMAN- ESMA ÖZYAŞAR - FATMA BAYHAN-FATMA YURDUSEVEN - HANIM ADIYAMAN -HAYATİ YILMAZ - HÜLYA ERGÜN HÜSEYİN ADIYAMAN - İBRAHİM DALKIÇ -MEHMET GÜNTAY -MEHMET ZENGİN - MELEK YILMAZ - MELİKE ZENGİN - MUSTAFA ADIYAMAN MUSTAFA GÜNTAY - NİHAT ZENGİN - NURAY ÖZKAYA -REYHAN ZENGİN - SELMA SUNGUR - ŞENGÜL EROL -ŞERİFE TAŞDEMİR -ŞERİFE ZENGİN-ŞÜKRÜ ADIYAMAN-YAŞAR ZENGİN-YUSUF GÜNTAY -ZABİT ADIYAMAN - ZELİHA TOSUN - ZERRİN GÜNAYDIN

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı ; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

c) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Ziraat Bankası Sarıoğlan Şubesi adına yatırılacağı

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02047993