SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/1349 Esas

KARAR NO : 2023/464

DAVALI : HALİTDİN KARAKOÇ -49117270562(Osman ve Hatice oğlu 25/03/1957 doğumlu)

Davacı TUGAY YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-DavanınKABULÜ İLE; Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi, 2418 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın HERKESE AÇIK İHALE YOLU İLE SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE

2-) Dava konusu taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları Gölcük Sulh hukuk Mahkemesinin 2021/206 esas 2021/344 Karar sayılı mirasçılık belgesi Silivri 1. Noterliğinin 18.03.2021 tarih 01843 yevmiye nolu mirasçılık belgesi Bakırköy 8. Noterliğinin 09.06.2021 tarih 9383 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki Bakırköy 8. Noterliğinin 09.06.2021 tarih 9384 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki Bakırköy 8. Noterliğinin 09.06.2021 tarih 9385 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki Gölcük Sulh hukuk mahkemesinin 2021/769 esas 2021/843 karar sayılı mirasçılık belgesindeki gösterilen paylar oranında hissedarlara dağıtılmasına,

Dair davalılar vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliyesine Hitaben Mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile Mahkememize gönderecekleri bir dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurma hakları hatırlatılarak (A.Y. md. 40)verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Şeklindeki hüküm davalı Halitdin Karakoç'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02048166