T.C. ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/68

KARAR NO: 2023/400

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile Kamu Malına Zarar Verme suçundan TCK' nun 152/1.a maddesi gereğince neticeten 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Özcan ve Güler oğlu, 12/10/1993Bergama doğumlu ATAKAN DİZEL, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02046348