T.C. BURSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/1751 Esas

DAVALI: EBRU GENÇ (TC No:28162369254)

DAVALI: GEDİZ KAVLAK (TC No:22624553526)

DAVALI: MEHMET EVREN ÖZBAYOĞLU (TC No:13333082698)

Davacı Yavuz Yurdagelen tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/11/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02047286