T.C. DAZKIRI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:15

ESAS NO: 2024/97, 2024/98, 2024/99, 2024/100, 2024/101, 2024/102, 2024/103, 2024/105, 2024/106, 2024/107, 2024/108, 2024/109, 2024/110, 2024/111, 2024/112, 2024/113, 2024/114, 2024/115, 2024/116, 2024/117, 2024/118, 2024/119, 2024/120, 2024/121, 2024/122, 2024/123, 2024/124, 2024/125, 024/126, 2024/127, 2024/128,  2024/129, 2024/130, 2024/131, 2024/132, 2024/133, 2024/134, 2024/135, 2024/136, 2024/137, 2024/138, 2024/139, 2024/140, 2024/142, 2024/143, 2024/144, 2024/145, 2024/146, 2024/147, 2024/148, 2024/149, 2024/150, 2024/151, 2024/152, 2024/153, 2024/154, 2024/155, 2024/156, 2024/157, 2024/158, 2024/159, 2024/160, 2024/161, 2024/162, 2024/163, 2024/164, 2024/165, 2024/166, 2024/167, 2024/168, 2024/169, 2024/170, 2024/171, 2024/172 Esas

Sayılı dosyalarda; 2942 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açabileceklerinin,

Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmış olan tapu maliklerinin dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmesi ve bu belgeyi mahkememize sununmalarına, belgeyi sunmadıkları takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kapsamında TEDAŞ adına tescil ve yine tespit edilecek kısım kapsamında da taşınmaz üzerinde hat kapsamında davacı taşınmaz yönü ile tespit edilecek kısım kapsamında daimi irtifak hakkı tesis edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı,

Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği,

Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamadığı ve davalılara ulaşılamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescil talebi ve yine taşınmaz üzerinde hat geçilecek bölüm yönü ile de daimi irtifak hakkı tesis edileceği yönündenmahkememizinde davalar açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

TARAFLAR VE TAŞINMAZLAR:

2024/97- Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü davalılar Aynur Kılıç, Bostan Özer, Erdal Kılıç, Fatih Yıldız, Gülsefa Kovacı, Hatice Çetinkaya, Hatice Yıldız, Muzaffer Yıldız, Münüre Yıldız, Nevzat Yıldız, Nuri Yıldız, Soner Yıldız, Sultan Adatepe Uğur Yıldız, Yusuf Yıldız, Zeki YıldızAfyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 5 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/98-Davacı Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Doğan Ülker - Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 8 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/99-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü , Davalı Azmi Güçlü - Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 40 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/100-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Fahrettin Emir- Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 72 parsel sayılı sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/101-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Aycan Aras- Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 78 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/102-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hatice Çetinkaya- Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 72 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/103- Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Şaban Tarhan -Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 96 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/104-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ahmet Özgür, Ali Özgür, Ali Talha özgür, Ayşe Emir, emine Demirsoy, Fikriye Çetinel, Hacer Özkan, Hatice Özgür, Hulki Özgür, Kazim Özgür, Kemal özgür, Lokman Özgür, Mehmet Özgür, Menekşe Özgür İnbat, Ruhi Özgür, Sami Özgür, Şenol Şentürk, Şirin Özgür Demirel, Şükran Özgür, Tacettin Özgür, Uğur Özgür, Uysal Aras -Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 98 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/105-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hatice Çetinkaya Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 167sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/106-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı İmran Özgür Afyonkarahisar ili, Arıköy köyü, 0 ada 169 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/107-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ayşe Gürbüz, İsmail Sarıkaya, Şeyma Yılmaz Demir Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu Köyü , 0 ada 190parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/108-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Bünyamin Akıncı - Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 206 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/109-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Emine Baştürk, Hakan Baştürk, Mehmet Baştürk, Sultan Yılmaz- Afyonkarahisar ili, Dazkırı ilçesi, Arıköy köyü, 0 ada 208 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/110-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı İrfan Yıldız , Nazim Yıldız, Nurettin Yıldız , Nuriye Balcı, Raziye Yılmaz- Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 212 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/111-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Osman Özay -Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 217 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/112-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Arife Yıldız, Aysel Öztürk, Ayşe Süzen, Cafer Furkan Balcı, Emine Balcı, Fadime Oğan, Mahmut Balcı Mevlüt Çakır, Nazlı Çakır Ergül, Nuriye Balcı, Ramazan Balcı - Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 221 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/113-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı İsmail Şenoğul- Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 299 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/114-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıMehmet Yılmaz, Nacide Yılmaz, Savaş Yılmaz, Şener Yılmaz, Taner Yılmaz Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 301 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/115-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıAli Osman Koçyiğit, Eşe Koyiğit, Galip Koçyiğit, Mustafa Koçyiğit, Nebiha Çelik, Necibe Özkan, Nurcan Solak, Tufan Koşyiğit, Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 303 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/116-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Aişe Topcuoğlu, Ayşe Gülsüm Çetin, Ersan Çapa, Güllü Şahin, Mehmet Topcuoğlu, Mehmet Ziya Yılmaz, Meryem Süzen, Sevdiye Çelikdemir, Şencan Aydın, Şevket Topcuoğlu, Yavuz Süleyman Yılmaz, Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 305 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/117-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hacer Özkan, Hatice özgür, Lokman özgür, Menekşe Özgür İnbat, Sami özgür, Şenal Şentürk, Şirin Özgür Demirel, Uğur Özgür Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 306 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/118-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı ahmet Özgür, Ali Özgür, Ali Talha Özgür, Ayşe Emir, Emine Demirsoy, Fikriye Çetinel, Hacer Özkan, Hatice Özgür, Hulki Özgür, Kazim Özgür, Kemal özgür, Lokman özgür, Mehmet Özgür, Menekşe Özgür inbat, Ruhi Özgür, Sami Özgür, Şahal Şentürk, Şirin Özgür Demirel ,Şükran özgür, Tacettin Özgür, Huri özgür, Uysal ArasAfyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 311 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/119-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Gülbeyaz Çetin, İnce Çakmak, Osman Çetin, Pınar Çetin Demirdal, Ramazan Çetin, Sebahat Ilgın, Şule Çetin Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 312 parsel sayılı taşınmazın irtifakkı

2024/120-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ali Dede Koçyiğit, Bilgin Çelik, Birgül Baştürk Birsen Horzumlu, Elif Özkan, Emine Ayyıldız, Huriye Çakır, Nejla Çelik, Nurten Koçyiğit, Orhan Ayyıldız, Oruç Koçyiğit, Rabia Özkan, Rahmi Pala, Ramazan Pala, Recep Gök, Ruhi Gök, Selin Esendemir, Sevcan Gök, Sultan Baştürk, Sultan Çelik, Sultan Demirel, Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 313 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/121-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Güneş Zengin Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 314 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/122-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Nuri Tarhan Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 316 parsel sayılı taşınmazın irtifakkı

2024/123-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Adile Özcan Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 317 parsel sayılı taşınmazın irtifakkı

2024/124-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hatice Çetinkaya Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 327 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/125-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalılar Güldane Azbağcı, Güldiyar Şimşek, Güner Sarı, Mehmet Sarı, Sultan Ata Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 329 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/126-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hatice Çetinkaya Afyonkarahisar ili,Dazkırı İlçesi Arıköy köyü, 0 ada 330 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/127-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ahmet Yıldız Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 476 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/128-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Muhammet Çakır Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 478 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/129-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Uğur Çil Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 480 parselsayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/130-Davacı Türkiyeelektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü,Davalı Ahmet İnceoğlu,Arif İnceoğlu,

Ayşe Yılmaz,, Bayram Güçlü, Cevdet Tosun, Erol Güçlü, Fatma Güçlü, Gülay Şahin, İsmail Tosun,

Mevlüt İnceoğlu, Mihrican Gönenmiş, Muhammed Halli Güçlü, Nazire Orhan, Nergül Ceyhan, Sebahat Çelik, Sedat Tosun, Senem İnceoğlu, Selda Tosun, Serpil Tosun, Sevim Tosun, Tülay Zengin, Ülker Güçlü, Vahide Aydın, Yaşar Mustafa Tosun Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 483 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/131-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Bayram Güçlü Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 518 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/132-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı. Ayşe Ata, Ayşe Hanım Şahin Azmi Güçlü, Dede Yıldız, Derya Akdağ, Durmuş Şahin, Ender Yıldız, Enes Erkan Öztürk, Esen Yılmaz, Eşenur Tuğba Öztürk, Fadime Öztürk, Halil Şahin, Hüyla Uysal, İbrahim Öztürk, İsmet Yılmaz, Kadriye Çiçekdemir, Keziban Çakır, Mahmut Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mehmet Emin Şahin, Mustafa Öztürk, Nuri Şahin, Saniye Yıldız, Sultan Yıldız, Şaban Öztürk, Veysel Güçlü Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Körkuyu köyü 0 ada 561 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/133-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı. Evren Karol, Hüseyin Karol, Muazzes Altınay, Nezahat Erdoğan, Rahime Karol, Sebahat Altınkaya, Zehra Erdoğan Afyonkarahisar ili, Dazkırı İlçesi, Bozan Köyü 0 ada 653 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/134- Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü davalılar Cihan Pala, Gülday Çakal, Hasibe Nezir Afyonkarahisar İli Evciler İlçesi, Körkuyu Köyü 0 ada 558 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/135-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Akın Şen-aydın Özen, Aynur Çobanoğlu- Ayşe Bayar- Bergül Acı, Birgül Erdoğan, Fatma Özen- Fevzi Bayar, Gizem Sert, Gülbiye Filiz, Gülüzar Bekil, Hacer Kandemir, Hanife Doğru, Hasan Ayyıldız, Hasan Bekil, Hasan Kaçar, Hatice Akçam, Hatice Çelik, Atice Şahin, İmran Kaçar, İsmail Özen, Kamil Ayyıldız, Kaşif Kaçar, Kazım Bekil, Kenan Bekil, Kerime Çetin, Macide Taylan, Makbule Acar, Mehmet Hilmi Özen, Meryem Sağlamel, Mesut Özen,metin Şen, Muharrem Kaçar, Mustafa Taşkın, Mustafa Ali Taşkın, Mümine Uçak,müzeyyen Tarhan, Nahide Emer, Nuray Çetinel, Nurcan Taşkın, Nurdan Yıldırım, Nurettin Bekil, Nurgül Gümüşel, Saime Bekil, Selma Çetinkaya, Sıtkı Taşkın, Suat Hayri Demirel, Tamer Bayar, Tamer Taşkın Taner Bayar, Ülküye Alaylı ,vesile Emer Vesile Sert, Yaşar Bekil, Zülfiye Bekil Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 654 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/136-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıAkın Şen, Aydın Özen, Aynur Çobanoğlu, Ayşe Bayar, Bergül Acı, Birgül Erdoğan, Fatma Özen, Fevzi Bayar, Gizem Sert, Gülbiye Filiz, Gülüzar Bekil, Hacer Kandemir, Hanife Doğru, Hasan Ayyıldız, Hasan Bekil, Hasan Kaçar, Hatice Akçam, Hatice Çelik, Hatice Şahin, İmran Kaçar, İsmail Özen, Kamil Ayyıldız, Kaşif Kaçar, Kazım Bekil, Kenan Bekil, Kerime Çetin, Macide Taylan, Makbule Acar, MehmetHilmi Özen, Meryem Sağlamel, Mesut Özen, Metin Şen, Muharrem Kaçar, Mustafa Taşkın, Mehmet Ali Taşkın, Mümine Uçak, Müzeyyen Tarhan, Nahide Emer, Nuray Çetinel, Nurcan Taşkın, Nurdan Yıldırım, Nurettin Bekil, Nurgül Gümüşel, Saime Bekil, Selma Çetinkaya, Sıtkı Taşkın, Suat Hayri Demirel, Tamer Bayar, Tamer Taşkın, Taner Bayar, Ülküye Alaylı, Vesile Emer, Vesile Sert, Yaşar Bekil, Zülfiye Bekil Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 655 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/137-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Habibe Siviş Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 842 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/138-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Cemal Özdemir, Emine Cemile Elver, Gülayfer Çakır, Ramazan Çetinel Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 843 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/139-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıCemile Avcı, emine emer, Fatma Yıldırım, Fethi Bozdağ, Galip Ateş, Hafize Avcı, Halise Elver, Hasan AÇıkgöz , Hüsniye Mercan, İsmail Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mevlüde ÇAvuş, Mümine Açıkgöz, Münevver Çınar, orhan AVcı, Perizat Zengin, Rafet Açıkgöz, Remzi Elver, Rukiye Kaçar, Saime Ulaşan, Saniye Yılmaz, Sedat Avcı, Selin Avcı, Şaban elver, Şadiye Kartal, Şafiye Oltan , Şerife Çelen, Turhan AVcı, Veysel Elver- Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 844 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/140-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ahmet Yılmaz, Ayşe Avcı, Hanife Yılmaz, Kadri Yılmaz, Mevlüde Kamalı, Muzaffer Yılmaz, Necmiye Atay, Nejla Yılmaz , Nuray İlyasoğlu, Safiye Çal, Selçuk Yılmaz Sevim Doğru, Tülay Alpdoruk, Zeliha Yılmaz , Züleyha Ordu -Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 845 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/142-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Dilek Çelik, İsmail Ateş, Müzeyyen Ateş, Selime Kıran, Zülfiye Bekil Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 853 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/143-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıCemalÖzdemir, Elman Özdemir, Erdal Özdemir, Gülbiye Acı, Gülsefa Acar, Hasan Bozkurt, MehmetBozkurt, Mehmet Bozkurt, Meryem Kara, Mümin Özdemir, Pakize Ayyıldız, Safi Bozkurt, Sahmi Bozkurt, Selim Bozkurt, Seyfi Bozkurt, Zeliha Çetinel, Zeynep Yılmaz - Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 854 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/144-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Emine Cemile Enver-Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 874 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/145-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Habibe Siviş,

Hatice Elver, Ramazan Elver, Sadık Elver, Saffet Elver, Saliha Elver, Sinan Elver Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 876 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/146-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ahmet erdem, Ayfer Macit, Fatih erdem, Vedat erdem- Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 882 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/147-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Osman Kılınç Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 886parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/148-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Abdurrahman Deveci -Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 891parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/149-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Galip Avcı, Mümin Avcı, Mümün Erdoğan, Ramazan Avcı , Recep Avcı - Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 918 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/150-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ramazan Koçyiğit Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 919 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/151-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Abdullah Nazım Çakır, Ahmet Çetin, Gülay Altuntaş, Gülayfer Çakır, Gülsefa Ata, Gülser Aydın, Güner Çetinel , Kazım Demir, Levent Demir, Nesrin Topal Nurettin Çetinel, Nurten Çetinel, Ramazan Çetinel, Raviye Öztürk, Remziye Fidan , Şengül Çetinel, Zeliha Çetinel- Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 923 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/152-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıCemal özdemir, Elman Özdemir, Erdal özdemir, Gülbiye Acı, Gülsefa Acar, Hasan Bozkurt, Mehmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt, Meryem Kara, Mümin Özdemir,Pakize Ayyıldız, Safi Bozkurt, Sahmi Bozkurt, Selim Bozkurt, Seyfi Bozkurt, Zeliha Çetinel, Zeynep Yılmaz -Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 924 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/153-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Hülya Ejdar, İsmail Siviş, Kamil Siviş, Kaşif Siviş, Mefaret Ergün, Nail Siviş, Zahide Siviş, - Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 925 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/154-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Mümin Avcı- Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 926 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/155-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalI Ayşe Ayazalp, Dursun Özel, Elif Siviş, Fadime Aktaş, Fatma Onur, Ferdi Siviş, Filiz Çelik, Kerime Doğan, Özden Özel, Sadık Siviş, Sercan Durmaz, Serdar Siviş, Sevcan Söyler, Ümmü Önbaş, Yeliz Siviş Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 927 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/156-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıArif Fikret Ulu-Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 930 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/157-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıAhmet Gürkan, Ayşe Aşık, Bilal Şirin, Emine Yenipınar, Emine Cemile Elver, Fatma Özdemir, Hüsmen Gürkan, Kerim Gürkan, Maaniye Halkapınar, Mahmut Gürkan, Mehmet Gürkan, Muhammet Şirin, Muharrem Gürkan, Selim Gürkan, Veysel Şirin Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 932 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/158-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Galip Avcı, Mümin Avcı, Ramazan Avcı, Recep Avcı- Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 936 parsel sayılı taşınmaz

da mülkiyet ve irtifak hakkıirtifakkı

2024/159-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı İnan Zirai Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 938 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/160-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı cEngiz Yıldız, Erdoğan Yıldız, Hamdiye Deveci, Hayati Yıldız, Püryan Yıldız, Yadigar Yıldız, Zeliha Süzen Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1254 parselsayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/161-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ali Yıldız, Aynır Kılıç, Bostan Özer, Erdal Kılıç, Fatih Yıldız, Gülsefa Kovacı, Hatice Çetinkaya, Hatice Yıldız, Muzaffer Yıldız, Münüre Yıldız, Nevzat Yıldız, Nari Yıldız, Soner Yıldız, Sultan Adatepe, Uğur Yıldız, Yusuf Yıldız, Zeki Yıldız Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1256 parselsayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/162-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Arife Yıldız, ayşe Süzen, CAfer Furkan balcı, Emine Balcı, Fadime Oğan, Mahmut Balcı, Nuriye Balcı, Ramazan Balcı -Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1262 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/163-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Alaettin Öztürk, ayşe Ata , Enes erkan Öztürk, Eşe NurTuğba Öztürk, ibrahim öztürk, Kadri Çiçekdemir, Mustafa Öztürk , Şaban Öztürk- Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1264 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/164-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Beyhan Şahin Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1266 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/165-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ayten Çetinkaya, Fadime Arslan, Hanife Bal, Latif Tekintaş, Mevlüt Tekintaş, Osman Tekintaş, Pakize Çakır, Şenay Filiz- Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1268 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/166-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Arife Yıldız, Ayşe Süzen, CAfer Furkan Balcı, Emine Balcı, Fadime Oğan, Mahmut Balcı, Nuriye Balcı , Ramazan Balcı, Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1272 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/167-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıAbdurrahman Kılıç, Ayşe Gürbüz, emine Çelik, Fikriye Sarıkaya, Gülser Öztürk, Güven Sarıkaya, Hatice AydınÖnez, İlhan Yıldız. İsmail Sarıkaya, Lutfi Kılıç, Mehmet Sarıkaya, Necimitdin Yıldız, Nurfin Turgut, Osman Aydın, Ramazan Sarıkaya, Süheyla Şahin, Şamil Aydın, Şaziye Yılmaz, Şeyma Yılmaz Demir, Yaşar Yıldız, Zeynep Kardaş, Zeynep Sarıkaya, Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1282 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/168-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Abdullah Çetinkaya, Döne Erdoğan, Esin Yıldırım, Gülsüm Süzen, Hatice Öztürk, İsmail Öztürk, Medine Yıldırım, Nermin Araçlı, Ömer Öztürk, Özcan Çetinkaya, Rabia Erdem, Rahime Mutlu, Recep Ö Ztürk, Rukiye Sarıkaya, Serap Turan, Sibel Arslan, Sultan Yıldırım Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1286 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/169-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Abdurrahman Kılıç, Ayşe Gürbüz, Fikriye Sarıkaya, Gülser Öztürk, İsmail Sarıkaya,Lutfi Kılıç, Necimitdin Yıldız, Nurfil Turgut, Süheyla Şahin, Şeyma Yılmazdemir, Yaşar Yıldız - Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1288 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/170-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıAysel Öztürk, Mevlüt Çakır, Nazlı Çakır Ergül- Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1306 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/171-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, DavalıArif Çakır, Bedirhan Çakır, Berrin Kahya, Canan Dev, Efil Seçen , emre Çakır, ercan Çakır, Filiz Ünal , Gönül Kılıç, Gülten Çakır, Harun Çakır, Hasan Çakır, Raşit Çakir, Rıdvan Çakır, Şükran Kılıç - Afyonkarahisar ili, Evciler İlçesi , Körkuyu Köyü, 0 ada 1314 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı

2024/172-Davacı Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Davalı Ahmet Gürkan , Ayşe Aşık, Bilal Şirin, Emine Yenipınar, Emine Cemile Enver, Fatma Özdemir, Hüsmen Gürkan, Kerim Gürkan, Maariye Halkapınar,Mahmut Gürkan, Mehmet Gürkan, Muammer Gürkan, Muhammet Şirin, Muharrem Gürkan, Selim Gürkan, Veysel Şirin -Afyonkarahisar ili, Dazkırı , Bozan köyü 0 ada 1686 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet ve irtifak hakkı tesis işlemi yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No: ILN02045166