T.C. DÜZCE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

Esas No: 2019/228 Esas -2024/44 Karar

Davacı, RAMAZAN SEZGİN tarafından Davalı, ELVİRA JAFAROVA aleyhine açılan boşanma davası sırasında Mahkememizce kendisine tebligat yapılamayan davalı ELVİRA JAFAROVA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-  Davanın KABULÜ ile; Düzce İli, Merkez İlçesi, Ballıca Mah./Köyü, cilt 19, hane 13, bsn35, TC Kimlik No: 24199916966'de nüfusa kayıtlı, Necdet ve Güleser oğlu,02/05/1987 doğumlu RAMAZAN SEZGİN ile Batum Başkonsolosluğu tarafından 2014/5 no ile tescil edilen GÜRCİSTAN Cumhuriyeti uyruklu ELVİRA JAFAROVA'nın TMK 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA. Dair; davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF kanun yoluaçık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

#ilangovtr Basın No: ILN02050542