T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/576 Esas

Davacı AVEKS REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı BİDON GIDA AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması Ve İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 484532-0 sicil numarasında kayıtlı (Vergi No: 7230246308, Mersis No: 0723024630800016) davalı BİDON GIDA AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin iflasına karar verilmesi talep edildiğinden İİK. 158/1. maddesine göre borçlu şirketten alacaklı olanların davaya müdahale edebilecekleri ya da davacı şirketin iflasını gerektiren bir hal bulunmadığı hususunda itiraz edebilecekleri yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde müdahale talebinde bulunmaları için İİK. 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Ayrıca iş bu dosyasının duruşmasının 11/07/2024 günü saat 14:30'a bırakılmıştır. 07/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02050478