T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

Sayı: E.84517419-2014/942-Ceza Dava Dosyası 

Konu:

Mahkememizin 25.03.202 1tarihli 2014/942 E- 2021/173Karar sayılı ilamı ile; Ömer veZeynep oğlu, 1971 d.lusanık Karım ZIANI tarafı olduğu 25.03.2021 tarihli 2014/942 E 2021/173 K sayılı kararı ileHırsızlık suçundan 2 Yıl Hapis Cezasının ve 53/1-2 mad. Göre hak mahrumiyetlerinin uygulanması kararının sanığa tebliğ edilemediğinden , 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususutebliğ olunur 13.06.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02050391