T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/134 Esas

DAVALI: ESEN ÖZKAN TC:27******800 Yenişehir Mah. Dede Paşa Cad. Dumankaya H Blok No:2 19/1 Pendik/ İstanbul Pendik/ İSTANBUL

Davacı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Vekili tarafından davalı Esen Özkan aleyhine açılan itirazın iptali davasının yapılan yargılama aşamasında; Yukarıda isim ve adresi yazılı davalının dosyada mevut adreslerine tebligat yapılamamış ve adres araştırmasında da yeni adresinin tespiti mümkün olmadığından davalı Esen Özkan'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini HMK126, 127 ve 129. Maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 06/11/2024 günü saat:11:10'da muhatabın Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi, belli gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği HMK 27 ve 122. Maddeleri gereğince yukarıda adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02050513