T.C. KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/126 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, tarafından tarafları niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karabük Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VE DOSYA NO:

2024/126 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 582 Ada 14 Parsel

#ilangovtr Basın No: ILN02058452