T.C. KEŞAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/156 Esas

KARAR NO: 2024/195

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2024 tarihli ilamı ile şikayet yokluğundan düşme kararı verilen Labri ve Ayşe oğlu, 06/081992 Fas doğumlu, MOHAMED LAMINE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.10/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02047251