T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/846 Esas

DAVALI: AHMET ECEVİT

Davacı ŞÜKRİYE ECEVİT ile Davalı AHMET ECEVİT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

04/02/1970 doğumlu, 415*******6 T.C kimlik numaralı davalı, AHMET ECEVİT'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

28/11/2024 günü saat:09:33'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02058905