T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 1956/293 Esas

Mahkememizce verilen 09/09/1959 tarihli kararı ile;

DavacıHıdır Taytaçile davalılar Mehmet Can vetespit tutanağının malikleri sütunundaadları yazılı 7 müştereği aleyhine Tunceli İli Mazgirt İlçesi Gomepire mevkiindebulunan5602 sayılı kanuna göre yapılan gayrimenkul tespitine itiraz sonucu; Dava konusu 46 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava açmış olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizin 09/09/1959 tarihli kararında davacı Hıdır Taytaş01/09/1959 tarihli feragatdilekçesi ileKuşhane köyüne ait yapmış olduğu vaki itirazın tekmilinde bilakayduşart vazgeçiş olmasından vazgeçme nedeniyle davanın REDDİNE, karar verilmiş olup;

Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davacı Hıdır Taytaç iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı yasaca belirlenen süre içerisinde Hıdır Taytaç tarafından 15 günlük yasal süre içerisinde gerekçeli karara itiraz edebileceği gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02046618