CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Tehlike git gide büyüyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

27 Ocak 2020 Pazartesi, 16:12

Yavuzyılmaz'ın konuşmalarından satır başları;

Uyarıyorum! Türkiye Taşkömürü Kurumu madenlerinde kaza riski büyüyor! Acil olarak TTK'ya işçi alınması gerekiyor!

Özellikle son 18 yılda TTK'daki işçi sayısındaki azalmaya bağlı olarak maden ocaklarındaki iş güvenliği tehlikeye girmiş durumdadır! 

Pano ayak üretim işçi sayısı olması gerekenden yaklaşık %100 daha düşük sayıda çalışıyor. Bu çok hayati ve tehlikeli bir durumdur. 

2018 yılı Sayıştay raporuna göre; Ocakların ayaklarında yeterli sayıda işçi çalışmadığı için açıkta kalan kömür havayla tepkimeye girerek oksidasyona, yangınlara yol açıyor. Karbonmonoksit gazı yükselmeleri ve metan gazı artışı nedeniyle zaman zaman üretim duruyor. Tehlike git gide büyüyor. 

"SON ÜÇ YILDA TTK MADEN OCAKLARINDA 361 GÖÇÜK YAŞANMIŞTIR"

Az sayıdaki pano ayak üretim işçisinin önemli sayıdaki bir kısmı da yetersiz sayıdaki barutçu, elektromekanik, nakliyat gibi işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor. Galeriler üretimsiz boş kaldıkça, havayla tepkime verdikçe, kömür içten içe yanma yapıyor, yangınlar, göçükler ve kazalar geliyorum diyor! Son üç yılda TTK maden ocaklarında 361 göçük yaşanmıştır.

2014 yılında TTK yönetim kurulunca kabul edilen norm kadro çalışmasına göre TTK'da güvenli bir üretim yapılabilmesi için olması gereken işçi sayısı 14 bin'dir. 2020 yılında ise bu galerilerde çalıştırılan mevcut işçi sayısı sadece 7947'dir. Eksik işçi sayısı 6053'tür. 

Bu işçi açığını gerçekçi bir şekilde gidermeyen AK Parti,  TTK'nın üretim kolunu ve işçi bacağını keserek iş güvenliğini tehlikeye atmakta ve kurumu yok etmeye çalışmaktadır. 

İşçi sayısı hangi oranda azalırsa, üretim 2 katı oranında azalmaktadır. Ocak ayaklarında yeterli sayıda pano ayak üretim işçisi tertip edilemediği için her iş günü ayak boyunun %100'ünde üretim yapma imkanı bulunurken %65'inde üretim yapılamamaktadır. Üretim düştükçe, bunun bir sonucu olarak satışlar da azalmaktadır.

Sayıştay 2018 yılı raporunda acı bir tespitle, AK Parti'nin devlet kurumlarını nasıl yönetemediğini ispat edercesine tespitte bulunuyor, 'Kurum önümüzdeki 10 yıl içinde kaç işçi ile çalışabileceğini öngörememektedir', diyor. 

"AK PARTİ ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ PLANSIZLIK VAHİM DURUMDADIR"

AK Parti enerji politikalarındaki plansızlık vahim durumdadır. Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı yetkilileri Türkiye'ye dar, yetersiz ve liyakatsiz gelmektedir. 

1980'lerde Türkiye'nin taş kömürü ihtiyacının %80'ini sağlayan Zonguldak havzası, düşürülen işçi sayısı ve üretim miktarıyla 2020 yılında Türkiye ihtiyacının ancak %3,18'ini karşılamaktadır. Üretimi %75 azalmıştır. AK Parti zihniyetindekilerin TTK'yı getirdikleri durum işte budur. Erdemir ve Kardemir demirçelik fabrikaları vazgeçilmez yakıtları olan taşkömürü ihtiyacının %90'ını ithalatla sağlıyor. Milli bir servetse Zonguldak'ta  yerin altında yatıyor! 

Acil olarak TTK'ya işçi alınmazsa, Zonguldak'ta bir maden kazası felaketinin olması kaçınılmazdır!