Bilişim'08 ve Katırcıoğlu

03 Aralık 2008 Çarşamba

Ankarada Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim08 toplantısının değerlendirme raporunda internet yasaklarına geniş yer verildi. İnternet yasaklarının geldiği nokta, toplantılarda da çokça eleştirildi.

Ortak kanı, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği gibi bir bilgisayar okuryazarlığı seferberliği başlatılarak toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri kullanabilir hale getirilmesinin, bilişim toplumu yolunda atılacak önemli bir adım olacağı yönündeydi.

Raporun sonuç bölümünde kısaca şöyle denildi:

Ülkemizin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi, hızla gelişen ve kendi teknolojilerini üreterek rekabetçi bir konuma gelen bir bilişim sektörü ile mümkündür. Bunun için, devletimizin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması ve ölçülebilir hedeflerini belirlemesi gerekmektedir.

Ulusal Yazılım Türkiyenin öncelikli ve stratejik sektörü ilan edilip sektöre münhasır bir müsteşarlık kurularak yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak ulusal yazılım politikaları ve stratejileri, özel sektörle birlikte acilen belirlenmelidir.

Ülkemizde bilişim sektörünün gelişiminin önündeki en önemli engellerden birinin vergi yükü olduğu gözetildiğinde, söz konusu vergilerin indirilmesi yönünde çalışmaların öncelikli olarak tamamlanması gerekmektedir.

Sektörün gelişimi için, içerik de çok büyük bir önemi haizdir. Buna rağmen, işletmecilerin abonelerine sağladıkları içerik genellikle bir telekomünikasyon hizmeti olarak değerlendirilip Özel İletişim Vergisine tabi tutulmaktadır. Halen çok yüksek oranlarda olan Özel İletişim Vergisinin, bir de işletmeci tarafından temin edilen içerik üzerinden de tahsili hem işletmecileri zor durumda bırakmakta, hem de sektörün gelişimine sekte vurmakta olduğundan, içerik üzerinden Özel İletişim Vergisinin alınmasının da önüne geçilmelidir.

Ayrıca Evrensel Hizmet Fonunun da etkin bir biçimde kullanımının sağlanması sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Vefa sadece bir semt adı değil

 Doğan Katırcıoğlu, gazetecilik mesleğinin duayenlerinden birisi. Şimdiki kuşak kendisini pek tanımaz. Ama gazeteciliğin zor dönemlerinde çalışmış, 6 kitap yazmış, 23 ödül kazanmış bir çınar. 50 yıldır bu mesleği icra eden Katırcıoğlu, sayısız gazetecinin en kötü günlerinde elinden tutmuştur. 1935 doğumlu bu güzel insanın şimdi bir web sitesi var.

Biyografisinde kendinden şöyle söz ediyor: Gazeteci olmaktan, daha doğrusu -eğer bu payeyi hak etmişsem- gazeteci doğmaktan çok memnunum. Frenklerin deyişiyle reenkarnasyon”, atalarımızın ifadesiyle de tenasüh (ruh göçü) gerçekten varsa bu dünyaya bir dahaki gelişimde yine gazeteci olmak isterim.

Gazeteciliğin kat ettiği yolu görmek için bu siteyi ziyaret etmek gerekli. Özellikle genç meslektaşlarımızın mutlaka Katırcıoğlunun anılarını ve yazılarını izlemesinde yarar var.

[email protected]


Yazarın Son Yazıları

İnternet Manifestosu 30 Eylül 2009
Ah Keşke, Keşke... 4 Şubat 2009
Bilgi Toplumuna Doğru 31 Aralık 2008
Bilişim ’08 26 Kasım 2008
Bilişim’08 6 Kasım 2008
Q Klavye Gerçeği 28 Ekim 2008