Müzikal Beyin

09 Şubat 2009 Pazartesi

Yarım yüzyıldır insanların şarkı söylerken beyinlerinin bir yarısının sözlerle, diğer yarısının ise müzikle uğraştığı düşünülüyordu. Yeni çalışmalar yapıldıkça hikâye daha karmaşık bir hale geliyor. Los Angelestan Joseph Bogen ve Harold Gordon adlı iki bilim adamı, çalışmalarında beyindeki yarıkürelerden birini geçici olarak uyuşturup birini uyanık bırakarak klasik buluşlarını gerçekleştirdiler.

İki yarıküre arasında bilgi geçişinin izlerine rastladılar. Bu geçiş miktarının kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini buldular. Çalışmaya ilk başladıklarında yapmaya çalıştıkları, beyni görüntüleyerek cerrahi operasyonlarda bu bilgiyi kullanmaktı. Ancak, Beyin madencileri olarak da adlandırılan bu kişiler, bir süre sonra yetenek, kişilik ve benlik konusunda da önemli adımlar attılar. Sevda Cenap And Vakfının ödülü şokunu, boyun hastalarının sol beyni açık, sağ beyni kapalı iken şarkı söylemeleri istendi. Bogen ve Gordon hastalarının enselerinden sağında bulunan ana karotid damardan sodyum amital adlı anestetik maddeyi verdiler. Anestetik madde kafatasından içeriye, oradan da sağ yarıküreye girdi. Beyin yarıküreleri vücudun diğer yarısını kontrol ettiğinden Bogen ve Gordon anestezinin başarılı olup olmadığını anlamak için hastalardan her iki elleri ile el sallamalarını istedi. Hastalar sadece uyuşturulmamış yarıkürenin kontrol ettiği kısmı kontrol edebildiler ve el salladılar. Diğer bölüm ise kıpırdamadı.

Hastaların sol beyni açık, sağ beyni kapalıyken, hastalardan şarkı söylemeleri istendi. Hastaların çoğu şarkıların sözlerini hatırlamakta güçlük çekti. Böylece doğanın genel kuralı bulunmuş oldu. Beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor.

Bogen ve Gordon araştırmalarda bir adım öteye giderek anestetik maddeyi vermeden önce hastalardan şarkı söylemelerini istediler, bunu kaydederek anestetik maddeyi verdikten sonra söylenen şarkı ile karşılaştırdılar. Bu karşılaştırmanın sonunda hastanın iki yarımküre arasındaki bilgi alışveriş miktarı, her iki yarımküreyi de kullanabilme yeteneği bulunmuş oldu.. Her iki yarımküreyi de kullanabilme yeteneğine ait birkaç hasta olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez.

Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarıküre ile yapıldığı bulunmuştur. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle yaratıcı zekâ ve zekâ ile ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarıküresi ile...


Yazarın Son Yazıları

Müzikal Beyin 9 Şubat 2009
Arif Hikmet Koyunoğlu 26 Ocak 2009
Müzikle 2009 Yılı 19 Ocak 2009
Bedri Baykam İçin 12 Ocak 2009
Yeni Yıla Girerken 5 Ocak 2009
Başkent Oda Orkestrası 29 Aralık 2008