Kaynak Haber

Kapak fotoğrafı

Mescide şerhli vize: 'Laikliğe aykırı!'

Okullardaki zorunlu mescit uygulamasının kaldırılmasını isteyen ailenin başvurusu 13 üyeli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. Karara şerh koyan başkan ve 4 üye, anayasanın lailik temelli hükümlerine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu savunulan şerhte, “İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

Kapak fotoğrafı

Mescide şerhli vize: 'Laikliğe aykırı!'

11 Eylül 2018

Okullardaki zorunlu mescit uygulamasının kaldırılmasını isteyen ailenin başvurusu 13 üyeli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. Karara şerh koyan başkan ve 4 üye, anayasanın lailik temelli hükümlerine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu savunulan şerhte, “İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.