Uzmanlar AYT sonrası soruları değerlendirdi: 'Matematik soruları, geçen yıla göre daha kolay algılandı'

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün tamamlandı. 126 sorudan oluşan AYT için 180 dakika süre tanındı. Soruları değerlendiren eğitimci Sibel Durak, "Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılandı ve bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacak gibi duruyor" dedi.

19 Haziran 2022 Pazar, 16:58
Uzmanlar AYT sonrası soruları değerlendirdi: 'Matematik soruları, geçen yıla göre daha kolay algılandı'
Abone Ol google-news

Bu yıl AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi)  2 milyon 56 bin 512 aday girdi. 126 sorudan oluşan AYT için 180 dakika süre tanındı. AYT'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanındaki ağırlığı ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Yapılan değişiklikle 180 AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı buna göre; puan türüne göre ağırlıklı 2 testin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin AYT puanı hesaplanacak ve lisans tercihi yapabilecek.

"TOPLAM KATKI ORANI GEÇEN SENEYE GÖRE AZALACAK"

Sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanacak YKS'yi eğitimciler yorumladı.

Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluştuğuna dikkati çeken eğitimci Sibel Durak, "Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılanmıştır. Bu durum Matematik Türkiye soru çözüm ortalamasının artmasına, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre düşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacaktır" dedi.

'DÜZENLİ ÇALIŞIP TEKRAR YAPAN ÖĞRENCİLERİN GÜZEL SONUÇ ALACAĞI BİR SINAV'

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuğba Aktaş da, sınav sorularını yorumladı. Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nin zorluk seviyesinin geçen seneki sorularla paralel olduğunu belirten Aktaş, "Bununla birlikte düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdır. Soru dağılımının geçen seneki gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusu şeklinde olduğu görülmüştür. Ağırlıklı konu yine şiir bilgisi ile divan edebiyatıyken her sınıf düzeyinde soru gelmiştir. Testin geneline baktığımızda zorlayıcı bir paragraf sorusunun dışında yeterli alan bilgisi olan, öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğu görülmektedir" diye konuştu,

'GEÇEN SENE İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SORULARIN DAHA KOLAY OLDUĞU SÖYLENEBİLİR'

Matematik öğretmeni Taner Kayış ise 2022 AYT matematik sorularının orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmış olduğunu söyledi. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olduğuna dikkati çeken Kayış, uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmediğini ifade etti.

Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğunun söylenebileceğini ifade eden Kayış, "Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav olmuştur. Matematik soruları ağırlıklı olarak 11 ve 12'nci sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sınavda 27 matematik sorusu ve 13 geometri sorusu yer almıştır" dedi.

'SORULAR, GÜNCEL HAYAT PROBLEMLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ'

Geometri öğretmeni Ömer Arat ise sorularla ilgili şunları söyledi:

"2022 AYT Geometri sorularının 4 tanesi trigonometri konusundan sorulmuştur. 11 ve 12’nci Sınıf Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan soruların 3'ü analitik geometri ve 2'si geometrik cisimler konularını içermektedir. Trigonometri sorusunun dışında sınavın kalan sorularında üçgenle ilgili soru sorulmamıştır. Sorular, güncel hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş olup yeterli düzeyde çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği niteliktedir."

'ORTA GÜÇLÜKTE SORULARDA OLUŞAN BİR SINAV'

Fizik öğretmeni Rafet Sayar ise fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hakimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte olduğunu kaydetti.

Soruların tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan şekilde sorulmuş olduğunun altını çizen Sayar, "Hikayeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verilmiştir. Orta güçlükte sorulardan oluşan sınavda, beklenildiği üzere 11 ve 12'nci Sınıf Fizik Öğretim Programları’nda yer alan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7'şer soru çıkmış iken bu yıl 12'nci sınıf konularından 8 soru ve 11'inci sınıf konularından 6 soru sorulduğu görülmüştür. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak 11 ve 12'nci sınıf konularına hakim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği güzel bir sınav olmuştur" dedi.

'GEÇEN YILLARA KIYASLA SORULARIN ÜNİTELERDEKİ KONULARA DAĞILIMLARINDA FARKLILIKLAR YER ALIYOR'

Kimya öğretmeni Yasemin Keskin Çinkaya da geçen yıllara kıyasla soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılıklar yer aldığı kaydetti. Çinkaya, şöyle devam etti:

"Fen Bilimleri testinin 13 kimya sorusunun 8'i 11'inci sınıf, kalan 5'i ise 12'nci Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumludur. Sınavda 9 ünitenin tümünden en az 1'er soru yer almasına karşın geçen yıllardan farklı olarak soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılaşmalar göze çarpmaktadır. Elektrokimya ünitesinden eski yıllarda olduğu gibi yine 2 soru gelmiştir ancak her iki sorunun da 'elektrokimyasallar piller' konusundan ve benzer nitelikte sorular olduğu görülmüştür. Aynı ünite kapsamında hemen her yıl soru gelen 'elektroliz ve redoks' konularına da yer verilmemiştir. Benzer bir durum da 'kimyasal denge' ünitesinde göze çarpmaktadır, her yıl AYT kimya testinde yer alan 'asit-baz' konusuna bu yıl yer verilmemiştir. Ayrıca 'organik bileşikler' ünitesi kapsamındaki 2 sorunun da eski yıllardan farklı olarak 'hidrokarbonlar 'yerine 'fonksiyonel gruplar' ünitesinden sorulması tercih edilmiştir."

"KAPSAM VE ZORLUK DÜZEYİ BAKIMINDAN BÜYÜK ÖLÇÜDE BENZERLİK GÖSTERİYOR"

"Sınavın 11'inci sınıf düzeyindeki 8 sorusu, kolay ve orta düzey zorluktadır buna karşın konuyu iyi kavramış öğrencilerin yapabileceği detayları ve formülleri de içermektedir" diyen Çinkaya, "Tüm soruların yaklaşık yarısı işlem becerisi gerektiren sorulardır. 12’nci sınıf düzeyinde sorulmuş 2 soru oldukça belirleyici niteliktedir ve birden çok kazanım hedefi aynı soruda ölçülmektedir. Nernst Eşitliği kullanılarak çözülmesi beklenen ilk soruda öğrencilerin ayrıca logaritmik işlem becerisi de önem arz etmedir. Diğer belirleyici soruda ise Aldehitlerin belirteç tepkimesi sorgulanırken, uzun yıllardır sınavlarda sık görmediğimiz mol-hesaplama ve yapı izomerliği de aynı soruda sorgulanmıştır" dedi.

Çinkaya, şöyle konuştu:

"Kimya testine genel olarak bakıldığında yeni nesil soru içermeyen, klasik tipte sorulardan oluşan, doğrudan bilgiyi ölçen, tahminlerimiz doğrultusunda öngördüğümüz ve sınavlarımızda da sıklıkla sorguladığımız kazanımları ölçen sorularımızla da yüksek oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınavda yer alan kimya sorularının 2021 YKS’nin AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında kısmen farklılıkları olsa da kapsam ve zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ayrıca YKS hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalışan sayısal alan öğrencilerinin de çok da zorlanmadan çözebileceği nitelikte, temel bilgi ve beceri düzeyine hitap eden, açık, anlaşılır olduğu söylenebilir."

'DİKKAT İSTEYEN VE YORUM GEREKTİREN NİTELİKTE SORULAR DA VARDI'

Biyoloji öğretmeni Melike Kılıç ise biyoloji sorularının MEB Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na uygun olduğunu ve 11 ve 12'nci Sınıf müfredatına ait kazanımların dengeli şekilde yer aldığını kaydetti.

Kılıç, biyoloji testi, öğrencilerin temel bilgilerini sorgulayan, kolaylıkla yapabilecekleri sorular içermesinin yanı sıra kavrama düzeyinde bilgilerin sorgulandığı, dikkat isteyen ve yorum yapmalarını gerektiren nitelikte sorular da içerdiğine dikkati çekti.  Kılıç, şöyle devam etti:

"Komünite Ekolojisi, konusuna ait sorudaki 'avcılık baskısı' ifadesi yapılacak farklı yorumlarla hatalı cevaba yönelmeye neden olabilir. Ayrıca, 'Enzim olarak görev yapan RNA molekülleri bulunmaktadır' bilgisi bu yıl ilk kez sorgulanmıştır. Zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay ve orta düzey soruların yanı sıra 'kan pH değerinin düşmesine bağlı hemoglobinin oksijen doygunluğu' ile ilgili soruda olduğu gibi doğru yorumlanması gereken ve dikkat isteyen sorular eleyici olabilir."