1 Mayıs'ta talepler ortak

Türkiye, işçi ve memur sendikalarının bir araya gelmesi ve Taksim Meydanı'nın 33 yıl aradan sonra kutlamalara açılmasıyla gerilimden uzak, ortak ve geniş kapsamlı 1 Mayıs hazırlanıyor.

25 Nisan 2010 Pazar, 11:05
Abone Ol google-news

1 Mayıs'ı tüm Türkiye'de birlikte kutlayacak Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, etkinlikler için ortak bildirdi kaleme aldı.

''Barış için, özgürlük için, demokrasi için, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz'' ifadeleriyle başlayan bildiride, her türlü baskıya inat, hak ve özgürlükler için dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklar için 1 Mayıs'ta başta Taksim olmak üzere alanlarda omuz omuza gelindiği belirtilen bildiride, emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü, emeğin bayramının 1 Mayıs'ın hep birlikte barış içinde, kardeşçe kutlandığı ifade edildi.


"Emekçilerin yarısı kayıt dışı"

1 Mayıs'ın güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşılandığına yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:
''Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma kural haline geliyor, 4/C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum ediliyor.

Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor, sendikal örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. Başta madenler olmak üzere, iş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor.

Biz sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olduğu bir Türkiye için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.

Bir kez daha hükümete sesleniyoruz:
-1 Mayıs 1977'de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını,
-İşsizliğin önlenmesini,
-Kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini,
-Kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını,
-4/C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini,
-İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizler için daha etkin kullanılmasını,
-Vergi adaletsizliğinin giderilmesini,
-Sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesini,
-Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını,
-İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını,
-Anti demokratik yasaların değiştirilmesini,
-Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını,
-Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini,
-Özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını,
-Emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.''