11 yıldır toplanmayan konsey!

AKP, 2010’daki anayasa referandumunda oy istemek için paketin içine aldığı Ekonomik ve Sosyal Konsey’i (ESK) 11 yıldır toplamadı.

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00
Abone Ol google-news

Salgın nedeniyle sendikalar ve muhalefet partilerinin toplanması yönünde çağrı yapmalarına karşın hükümetten yine bir adım gelmedi.  2010’daki referandumda kabul edilmesinin ardından ESK, anayasal nitelik kazandı. Anayasanın 166. maddesinin başlığı “Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey” olarak değiştirilerek şu fıkra eklendi: “Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanı’na istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.” ESK’nin yasası 2001 yılında çıkarılmıştı. Hükümetin 2018’de çıkardığı KHK ile konseyin görevleri arasına şu düzenleme de eklendi: “Konsey, Cumhurbaşkanının istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen mevzuatın ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.” Yine aynı KHK ile konseyin çalışma usul ve esaslarının da Cumhurbaşkanınca belirleneceği vurgulandı.

ESK’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

- Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak. 

- Devlet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak. 

- Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak, bu kurulların raporlarını görüşmek. 

- Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve komitenin çalışmalarını izlemek. 

- Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleme.

Yasaya göre ESK’nin başkanı Cumhurbaşkanı. Katılamaması halinde ise görevlendireceği yardımcısı veya bakan toplantılara başkanlık ediyor.