20 saatte bellerine silah takacaklar

Özel güvenlik eğitimine alınan adaylara 30 saatte verilen silah ve atış eğitimi, 20 saate düşürüldü.

20 Aralık 2013 Cuma, 12:20
Abone Ol google-news

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7 Ekim 2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre, istisnai haller dışında, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlı olacak.

Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki değişikliğe göre ise özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirecek. Bu takdirde özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle yükümlü olacak.

Aynı Yönetmeliğin 33’üncü maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulacak. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılacak. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu olmayacak. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenecek. “Özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge temel eğitimden önce istenecek.

Değişiklik öncesi ise özel güvenlik adayları otuz saat silah ve atış eğitimi alıyor, görevlilerin temel eğitimi ise doksan saatten aşağı olamıyordu.