2019'da çevreyi kirleteceklere uygulanacak cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 18:45
Abone Ol google-news

'2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı durumlarda uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre yeni yılda egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 546, aracın standartlara aykırı emisyona sahip olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2 bin 500 TL, aracın orijinalinde bulunan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresini sökerek taşıtı kullananlara bin 546 TL, 'Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi' bulunan; ancak gerekli şartları kaybettiği halde ölçüme devam eden ya da kurallara aykırı ölçüm yapanlara 6 bin 186, gerekli belgeler olmadan egzoz gazı ölçümü yapanlara 12 bin 373 TL idari para cezası uygulanacak. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere ise 287 TL ceza kesilecek.

ÇED'E AYKIRI HER DAVRANIŞA 30 BİN TL CEZA

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 72 bin 197, emisyon miktarları belirlenen sınırları aşan tesislere 144 bin 404 TL para cezası kesilecek. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30 bin 75 TL, idari para cezası uygulanacak. 2019’da tesislerinde atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 180 bin 509 TL para cezası kesilecek. Öte yandan standartlara aykırı şekilde fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ruhsat sahiplerine 36 bin 95 idari para cezası verilecek.

'TOPRAĞA ATIK GÖMENE 72 BİN TL CEZA'

Türkiye’nin egemenlik alanındaki denizlerde, bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda petrol ve petrol deşarjı yapan bin grostona kadar olan tankerlere groston başına 494 TL, daha büyük tankerlerde ise bu miktara ilave olarak groston başına 136,1 TL idari para cezası uygulanacak. Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 72 bin 197 TL ceza kesilecek.

'ANIZ YAKANA DEKAR BAŞINA 24,75 TL CEZA'

Yeni yılda, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazananlara 300 bin 856 TL, anız yakanlara dekar başına 24,75 TL, deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından, belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 360,98 TL, içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, atık boşaltanlara 144 bin 404 TL idari para cezası uygulanacak.

'YURDA TEHLİKELİ ATIK SOKANA 6 MİLYON TL CEZA KESİLECEK'

Kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde atık toplayan, taşıyan, depolayanlara 72 bin 197 TL, atık ithal edenlere 180 bin 509 TL, tehlikeli atıkları yurda sokanlara ve ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 6 milyon 17 bin 320 TL, kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara aykırı şekilde tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 3 milyon 8 bin 653 TL’ye kadar idari para cezası verilecek.