5 TL'lik sendika ödeneğine iptal

Anayasa Mahkemesi'nin, sendikalı kamu görevlilerine, üyelik kesintisi yapılan her ay için 5 TL tutarında ''sendika ödeneği'' verilmesini öngören kanun hükmünün iptal gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Kasım 2009 Salı, 14:21
Abone Ol google-news

CHP, 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 4'ün birinci fıkrasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, ''4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 TL tutarında sendika ödeneği verilmesini'' öngören hükmün oy birliğiyle iptaline karar vermişti.

İptal gerekçesinde, dava konusu kuralın, sendikalar ile üyeleri arasında olması gereken ilişkinin mahiyetini ve buna bağlı olarak sendikaların faaliyetlerinin demokratikliğini olumsuz etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda, ''Üyelerin ödemesi gereken ödentilerin, sendika ödeneği adı altında sendika üyesi kamu görevlilerine Devlet tarafından verilmesi ve bu suretle sendikaların gelir elde etmeleri, sendikalara ve üyelerinin gönüllülük esasına dayalı katılımlarına müdahale anlamını taşımakta ve sendikaların bağımsızlığı ilkesine aykırı bulunmaktadır'' denildi.

Dava konusu hükmün, dolaylı yoldan sendikalara ve üyelerinin gönüllülük esasına dayalı katılımlarına müdahale anlamı taşıdığından, Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi.