553 milyon lira uçtu

Sayıştay, işçilerin işsiz kaldıklarında yararlandıkları İşsizlik Sigortası Fonu alacaklarında usulsüzlük saptadı. İşçinin parasının nereye gittiği belli değil.

11 Ekim 2015 Pazar, 22:27
Abone Ol google-news

İşçilerin işsiz kaldıklarında yararlandıkları, hükümetin ise uzun süre GAP başta olmak üzere başka alanlara kaynak aktarmak için kullandığı İşsizlik Sigortası Fonu bir kez daha gündemde. Devletin denetim kurumu olan Sayıştay, fonun alacakları arasında yer alan 553 milyon liranın güncel tutarları yansıtmadığını saptadı. SGK’den gelen yanıtı da yeterli bulmayan Sayıştay, kanıt istedi. Sayıştay, ortada ne kayıt ne de belge olduğuna dikkat çekti.

81 milyarı aşıyor

İşten ayrılan işçilerin bir süre maaş aldıkları İşsizlik Sigortası Fonu hesabında toplam 81 milyar 393 milyon lira bulunuyor. Fonun hesaplarını denetleyen Sayıştay, SGK tarafından tahakkuku yapılıp tahsilatı yapılmayan işsizlik sigortası prim alacaklarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Sayıştay, fon bilançosunda alacaklar hesabı altında takip edilen 553 milyon 16 bin 721,18 liranın güncel tutarı yansıtmadığına dikkat çekti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), konu hakkında SGK’den bilgi istendiğini, SGK tarafından gönderilen yanıtta “muhasebe kayıtlarında vadesi geçmiş işsizlik sigortası prim alacağının bulunmadğının bildirildiğini” ifade etti.

Bu yanıtı yeterli bulmayan Sayıştay raporunda, “SGK tarafından gönderilen yazıda muhasebe kayıtlarında vadesi geçmiş işsizlik sigortası prim alacağının bulunmadığı bildirilmiş olmakla birlikte bu hususu kanıtlayacak herhangi bir kayıt veya belge olmadığından tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. SGK ile yapılan mevcut protokol çerçevesinde işsizlik sigortası prim alacaklarına dair verilerin İŞKUR erişimine açık olması ve SGK tarafından tahsil edilen işsizlik sigortası primlerinin zamanında ve tam olarak İŞKUR’a intikali sağlanması gerekmektedir” saptaması yaptı.

Kurs giderleri fondan

Sayıştay ayrıca İŞKUR taşra teşkilatında görev yapan iş ve meslek danışmanları ile İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde sözleşmeli stadüde görev yapan personelin ücret ve ücret benzeri ödemelerinin de fondan finanse edildiğine dikkat çekti. İşsizlik sigortası kurs ve personel giderleri olarak 2014 içerisinde toplam 1 milyar 415 milyon 47 bin 645,81 lira kaynağın fondan İŞ- KUR bütçesine transfer edildiğine işaret eden Sayıştay, bu kaynağın 161 milyon 755 bin 350,34 lirasının iş ve meslek danışmanları ücretleri, 490 bin 53,98 lirasının da İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde çalışan sözleşmeli personel ücretleri ödemelerinde kullanıldığını vurguladı.

Raporlara eleştiri

Sayıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetim raporunda da eleştirilerde bulundu. Bakanlık birimleri adına açılan banka hesaplarının tamamının, muhasebe hesaplarında takip edilmediğini, mali tablolarda gösterilmediğini belirten Sayıştay, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen 2 milyon 677 bin 430,52 liranın toplandığı banka hesabı ve bu hesaptan yapılan harcamaların da muhasebeleştirilmediği ve raporlanmadığına dikkat çekti. Sayıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2014’e ilişkin mali rapor ve tablolarının da doğru ve güvenilir bilgi içermediği saptaması yaptı.