90 bin kamu işçisi grev yolunda

Hükümet ile Türk-İş arasında yürütülen kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 90 bin kamu işçisi grev aşamasına geldi.

25 Haziran 2009 Perşembe, 09:10
Abone Ol google-news

Hükümet ve Türk-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinden henüz bir sonuç çıkmaması dolayısıyla 90 bin kamu işçisi grev yoluna girdi. 1 Ocak 2009 itibarıyla yürürlüğe girmesi gereken toplu iş sözleşmeleri için Haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen anlaşma sağlanamaması Türk-İş'e bağlı sendikaları grev sürecine soktu.

Kamuda, 111 kamu iş yeri ve işletmesinde çalışan 269 bin 84 işçi adına yürütülen görüşmelerde, 89 bin 915 işçiyi kapsayan grev kararları alındı.

Halen arabulucu aşamasında bulunan ve 96 bin 312 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde de anlaşma sağlanamaması halinde kısa süre içerisinde grev kararları alınması bekleniyor.

Bu arada, iş kollarında grev yasağı bulunan 3 bin 851 işçi için Yüksek Hakem Kuruluna başvuruldu. Bu işçilerin toplu iş sözleşmesi için son kararı kurul verecek.

Türk-İş'e bağlı sendikaların grev kararı aldığı bazı iş yerleri ve işçi sayıları şöyle:
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: bin 383
-Türkiye Taş Kömürü Kurumu: 9 bin 444
-MTA: 872
-Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK): 3 bin 903
-Türkiye Şeker Fabrikaları: 16 bin 274
-Ders Aletleri Yapım Merkezi: 183
-Emniyet Kademeleri: 636
-Maliye Bakanlığı: 122
-Milli Prodüktivite Merkezi: 148

Konfederasyona bağlı sendikaların kısa süre içinde grev kararı alacağı bazı iş yerleri ve işçi sayıları şöyle:
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 7 bin 629
-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 2 bin 312
-Atatürk Orman Çiftliği: 208
-Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 7 bin 400
-Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2 bin 727
-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: 544
-TÜBİTAK: 2 bin 755
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: 440
-TCDD ve bağlı ortaklıkları: 17 bin 129

 

Teklif ve öneriler

Türk-İş, hükümete sunduğu toplu sözleşme teklifinde, ücretleri bin 230 TL'nin altında olan işçilerin ücretlerinin öncelikle bu seviyeye çekilmesi önermişti.

Konfederasyon, ücret zamlarının, toplu iş sözleşmesinin birinci yılı için enflasyon, refah payı ve verimlilik artışları dikkate alınarak yüzde 20, ikinci yıl için ise birinci yılda gerçekleşen enflasyon üzerine 4 puan refah payı eklenerek belirlenmesini istemişti. Türk-İş, sosyal yardımların da yüzde 40 artırılması talebinde bulunmuştu.

Konfederasyon ayrıca, iş yerlerinde ortaya çıkan ücret dengesizliklerinin giderilmesini önermişti.

Hükümet ise kamu işçilerine toplu sözleşmelerin ilk yılında altışar aylık dönemler halinde yüzde 3 3, ikinci yılında yüzde 2,5 2,5 zam teklif etmişti. Teklifte, enflasyonun ikinci yıl için öngörülen zammın üzerinde gerçekleşmesi halinde enflasyonun farkının da ücretlere yansıtılacağı belirtilmişti.