Açık Ceza İnfaz Kurumları yönetmeliğinde değişiklik

Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle para cezası şartı kaldırıldı.

17 Nisan 2012 Salı, 10:13
Abone Ol google-news

Yönetmeliğin hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılmayla ilgili 4. maddesinde yer alan "Açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeden açığa ayrılma kararı alınabilir" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte yer alan "İki yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlüler" başlıklı 6. maddede de değişikliklere gidildi. Yönetmelikte yer alan "Açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilmek için 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 328, 335, 336, 337 nci maddelerinden hüküm alanlar için, koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması" ifadesi değiştirildi. Yapılan düzenlemeyle TCK'nın sayılan maddeleri arasından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başlıklı 220. maddesi çıkarıldı. Böylece "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan hükümlülerin, açık ceza evlerine gönderilmesi için koşullu salıvermeye bir yıldan az süre kalması şartı kaldırılmış oldu.

Aynı maddenin (b) fıkrasında yer alan ve "Kapalı ceza infaz kurumlarında cezaları infaz edilen hükümlülerden 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun, 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananlar için, koşullu salıverilmelerine iki yıldan az süre kalması" şeklindeki ifadede de değişikliğe gidildi. "25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun" şeklindeki ifade, madde metninden çıkarıldı.
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, eski 765 sayılı eski TCK'ya göre cezalandırılanların açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarıyla ilgili "Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 429, 430/1, 431 ve 439 uncu maddelerinde düzenlenen kaçırma ve alıkoyma suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine iki yıldan az süre kalması" koşulu da kaldırıldı.

Yönetmeliğin "Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken; kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı ceza infaz kurumuna bir defa iade edilenler, iade tarihinden itibaren bir yıl, birden fazla iade edilenler her defası için bir yıl altı ay geçtikten sonra, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşımaları halinde açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir" şeklindeki 8. maddesi de yürürlükten kaldırılan bir diğer madde oldu.

Hücre cezası sınırı üçe çıktı

Yapılan bir diğer düzenlemeyle açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacak hükümlülerde de değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin önceki halinde "iki kez hücreye konma cezası alan hükümlülerin" açık cezaevlerine ayrılamayacağı belirlenirken, yapılan değişiklikle hücre cezası sınırı üçe çıkarıldı.

Para cezası şartı kalktı

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacakların belirlendiği 10. maddede yapılan bir diğer değişiklikle, madde metninde yer alan "Elli bin Türk Lirası ve daha fazla adli para cezasına hükümlü olup da bunu ödemeyenler açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu fıkradaki miktar Bakanlıkça yeniden belirlenebilir" ifadesi metinden çıkarıldı.

Yönetmeliğin kapalı ceza infaz kurumlarına iadeyle ilgili 13. maddesinde de değişikliklere gidildi. Kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilecekler arasına yönetmeliğin önceki halinde yer almayan "İş temin edildiği halde çalışmayanlar, işi savsaklayanlar, boykot edenler ve iş düzenine uyum sağlayamayanlar" ile "Kapalı ceza infaz kurumuna dönmek isteyenler" de eklendi. Maddeye ayrıca "Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken; kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı ceza infaz kurumuna bir defa iade edilenler, iade tarihinden itibaren bir yıl, birden fazla iade edilenler her defası için bir yıl altı ay geçtikten sonra, diğer koşulları taşımaları durumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılabilir. Kendi isteği ile kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilenler 6 aylık süre geçmedikçe yeniden açık ceza infaz kurumlarına ayrılamazlar" ifadesi de eklendi.
Yapılan değişiklikle açık ceza infaz kurumuna geçiş için Adalet Bakanlığı'na gönderilecek belgeler de "hükümlü ve tutuklu bilgi cetveli, süre belgesi, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının uygun olduğuna ilişkin hükümlünün almış olduğu toplam ceza miktarı, koşullu salıverilme tarihi, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma hakkını kazandığı tarihi içerir idare ve gözlem kurulu kararı, iyi hal kararı, ilam, gözlem ve sınıflandırma formu, nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul ettiğini ve gitmek istedikleri kurumlardan en az üç yeri belirtir dilekçe" olarak yeniden belirlendi.