Adalet Bakanlığı, Adli Tıp'ı savundu

Adalet Bakanlığı, Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan susurluk davası hükümlüsü İbrahim Şahin'in Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun yaptı muayene sonucunda 27 Haziran 2003 tarihinde hükümlünün "post kontüzyonel sendrom sonucu oluşmuş demans" arızası tespitiyle cezasının affedildiğini bildirdi. Bakanlık sözkonusu raporu veren kurulu da savundu.

16 Ocak 2009 Cuma, 12:57
Abone Ol google-news

Ergenekon tutuklusu Özel Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin'in Susurluk davasında aldığı hapis cezasını tamamlamadan Cumhurbaşkanı'nca affedilerek serbest bırakılmasına yolaçan Adli Tıp raporu ve raporu veren kurul hakkında basında yer alan tartışmalara, Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Susurluk adıyla bilinen dava kapsamında 6 yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim Şahin hakkındaki hükmün, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 15 Ocak 2002 tarihli kararıyla kesinleştiğini ve cezasının İnfazının 7 Ağustos 2003 tarihine kadar tehir edildiği belirtildi.

Hükümlü Şahin'in erteleme süresi bitmeden önce, verilen hapis cezasının sürekli hastalığı sebebiyle affedilmesi talebini içeren tarihsiz bir dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı Makamına başvurduğu kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 16 Mayıs 2003 tarihli yazıyla birlikte Şahin'in başvurusunu Bakanlığa ilettiği ve şahsın, af için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme yaptırıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, Şahin hakkında trafik kazası geçirdiği tarihten itibaren çeşitli sağlık kuruluşlarınca verilen 9 ayrı raporun yer aldığı dosyanın, Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeni bir inceleme yapılmasının talep edildiği belirtildi.

Adlî Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun yaptığı muayene sonucunda, 27 Haziran 2003 tarihli mütalaasında adı geçen hükümlünün tespit edilen "post kontüzyonel sendrom sonucu oluşmuş demans" arızasının Anayasalın 104/2-b maddesinde belirtilen sürekli hastalık kapsamında olduğunun bildirildiği kaydedilen açıklamada, "Kurulun oybirliği ile verdiği bu karar, 08 Temmuz 2003 tarihli Bakanlık yazısı ile Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Hükümlü İbrahim Şahin'in cezasının affedilmesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 14 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/108 sayılı kararla uygun görülmüştür" denildi.
 

Kurul başkanı ve üyelerle ilgili iddialar

Açıklamada, İbrahim Şahin hakkındaki raporun haber konusu yapılmasıyla birlikte 3. İhtisas Kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kurulun daha önce verdiği bazı kararlarla ilgili de çeşitli iddiaların ortaya atıldığı ifade edilerek, söz konusu iddialara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Nur Birgen hakkında 1995 yılında, Adli Tıp Kurumunda, Adli Tıp Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken, gözaltına alınan 7 kişinin işkenceye maruz kaldıkları halde haklarında sağlam raporu düzenlediği iddiası ile İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunca '6 ay meslekten men cezası' verilmiş ve bu karar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından onanmıştır Ancak itiraz üzerine bu karar, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Temyiz başvurusu üzerine iptal kararını onayan Danıştay 8. Dairesi, karar düzeltme istemini de reddetmiştir. Böylece verilen ceza, Danıştay'ın kesinleşmiş kararıyla ortadan kalkmıştır. Kurulla ilgili iddialardan biri de ölüm orucuna başlayan hükümlülerle ilgili çelişkili raporlar verildiği yönündedir. Cezaevlerindeki ölüm oruçları sonucunda sağlık durumu bozulduğu 3. İhtisas Kurulu bildirilen 3 kişinin tahliye edilmelerinden sonraki dönemlerde aynı Kurul tarafından yapılan muayenede, durumlarında görülen iyileşme nedeniyle bu kişilerin cezaevinde kalabilecekleri belirtilmiştir.  Bunun üzerine istanbul Tabip Odası tarafından 3. İhtisas Kurulu Başkanı Dr. Nur Birgen ve kurul üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 kere 1'er ay geçici olarak meslekten men cezası verilmiştir. İtiraz üzerine Ankara idare Mahkemelerince disiplin cezalarına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlılık görülmeyerek men cezaları iptal edilmiştir. Danıştay 8. Dairesi bu kararlan onamıştır. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu da bu kararlar doğrultusunda İstanbul Tabip Odası'nın diğer men cezası kararlarını bozmuştur."

"AİHM'e göre adli tıp raporları yüzde 95 tutarlı"

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Adli Tıp Kurumu raporlarını yetersiz bulduğu yönünde de değerlendirmeler yapıldığı ifade edilerek, birkaç karardan yola çıkılarak yapılan bu değerlendirmelere karşılık, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğinde derlenen bilgilere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Adli Tıp Kurumu raporlarını yüzde 95 oranında tutarlı bulduğu kaydedildi.

Adli Tıp ihtisas Kurulları'nın, kurul başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplandığının ve oyçokluğu ile karar alındığının hatırlatıldığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun kendisine gönderilen vakalara ilişkin bilimsel ve teknik görüşlerini her türlü etkiden uzak, hiçbir baskı altında kalmadan bildirmekle yükümlü olduğu kaydedildi.