'Arıları kıyıma' devam

Tarım Bakanlığı ruhsatsız ilaçla ilgili olaya el koydu ama kıyımın önüne geçemedi.

07 Ekim 2011 Cuma, 09:24
Abone Ol google-news

Geçen yıllarda Trakya’da meydana gelen “arı kıyımı” bu sene de devam etti. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık üçte birini sağlayan Tekirdağ’da, ayçiçeği tohumunda kullanılan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ruhsat vermediği “İmidacloprid” maddesi bu sene de Trakya’da arıların toplu ölümüne yol açtı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yılın başında, “Bu konuyla ilgili olarak; üreticilere ayçiçeğinde ruhsatlı olmadığı halde kullanılan İmidacloprid etken maddeli insektisitin tavsiye dışı kullanımının sakıncalarını ve tavsiye dışı kullanılması halinde de çevreye ve faydalı organizmalara karşı giderilmesi mümkün olmayan sorunlara yol açabileceğinin anlatılması gerekmektedir” dedi, ancak bölgede kıyımın önüne geçemedi.

Geçen yıl, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü’nün çiftçilere, arılara zarar vermeyecek ilaç türlerinin kullanılması konusunda uyarıda bulunmasına ve Bakanlığın önlemlerine karşın bu yıl da bölgede tablo değişmedi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı söz konusu zehirli ilacı uygun bulmayarak ruhsat da vermemişti. Buna karşın bölgede İmidacloprid maddesi ayçiçeği yetiştiricileri tarafından sıklıkla kullanılıyor. Zehirli ilaçtan yakınan arıcılar, bu ilacın sadece arıları değil, ayçiçeğinden elde edilen ürünler yoluyla insan sağlığını da tehdit ettiği görüşünde birleşiyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği bünyesinde bulunan arıcılar, bu konunun acilen ele alınmasını ve önümüzdeki yıl bu zehirli ilacın kesinlikle kullanılmamasını istiyorlar.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Ocak 2011’de Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne gönderdiği resmi yazıda arı kıyımına ilişkin alınacak önlemler şöyle sıralandı:

■ İmidacloprid satışında, imali-ithali ve kullanımı sıkı takip edilerek izlenecektir.

■ İmidacloprid reçeteleri sadece İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri’nde çalışan reçete yazma belgesi olanlar tarafından yazılacak.

■ Bayilerdeki İmidacloprid giriş ve çıkışları takip edilecektir.

■ Firmalar imal ve ithal ettikleri İmidacloprid’i hangi illere ve bayilere sattıklarını İl Müdürlükleri’ne bildireceklerdir.

■ Tohum firmalarının pazarladığı ayçiçeği tohumlarından ithal edilenler için ithalat sırasında, yerli üretimde ise piyasada tohum ekiminden önce (fabrika çıkışında) analize tabi tutularak İmidaclopridle ilaçlı olanların satışına müsaade edilmemeleri hususunda Türkiye Tohumcular Birliği’ne yazı yazılmıştır.

Oskay: Fransa yasakladı

Yard. Doç. Dr. Devrim Oskay Trakya Bölgesi’nde arıların ayçiçek üretimine olan katkısından anlatarak bitkisel üretimde kullanılan böcek ilaçlarının arı kolonileri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Oskay, “Özellikle ayçiçeği ve kanolada ‘İmidacloprid’ denen maddenin kullanıldığı çeşitli kaynaklardan biliniyor. Bu kimyasal madde, AB ülkelerinden Fransa’da yasaklanmış durumda. Fransa’da da bu madde, ayçiçeğinde daha önceden kullanılıyordu. Bal arısı kolonilerine olumsuz etkisinden ve arı kayıplarının sebebi olduğu düşünüldüğünden dolayı Fransa’da bu ilaç yasaklandı” dedi.