AYM’den, YAŞ sekreteryası ve YİK üyeleri ile ilgili iptal talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) sekretarya hizmetlerinin Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütülmesi hükmü ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ve bu üyelere yapılabilecek ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenmesini öngören hükmün iptali istemini reddetti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:14
AYM’den, YAŞ sekreteryası ve YİK üyeleri ile ilgili iptal talebine ret
Abone Ol google-news

AYM, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenen bazı kuralların iptali için açtığı davaları görüşerek karara bağladı.

Mahkemenin gerekçeli kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre AYM, YAŞ sekretarya hizmetlerinin Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütüleceği hükmünün iptal talebini reddetti.

Kararın gerekçesinde, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde YAŞ’ın yılda en az bir kez toplanması öngörülmüş, Cumhurbaşkanı'nın da gerektiğinde YAŞ'ı toplayabileceği belirtilmiştir. YAŞ'ın bu niteliği gözetildiğinde Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere daimî bir sekretarya kurulmasına gerek görülmediği, dava konusu kuralla bu hizmetlerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir merci tarafından yerine getirilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu çerçevede kuralda belirsizlik bulunmamaktadır. AYM, açıklanan nedenlerle kuralın içeriği itibarıyla da Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir” denildi.

AYM, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ve üyelere yapılabilecek ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenmesini öngören kuralla ilgili iptal talebini de reddetti.

Yetki yönünden yapılan değerlendirmede “Kurul üyelerinin yaptıkları görev, Anayasa’nın 128’inci maddesi anlamında devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli bir görev niteliğinde değildir.

Dolayısıyla Kurul üyelerinin ve bu üyelere yapılabilecek ödemelerin belirlenmesi münhasıran kanunla düzenlenmeyi gerektiren bir konu olarak nitelendirilemez. Öte yandan kurallarla kanunda açıkça düzenlenen konularda düzenleme yapılması da söz konusu değildir. Bu itibarla kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır” tespitinde bulundu.

İçerik yönünden yapılan değerlendirmede ise Kurul üyelerinin yürüttükleri görevin Cumhurbaşkanlığı makamı için yerine getirilen danışma niteliğinde bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekildi. İptali istenen kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına işaret edildi.