Bağ-Kur'luya sevindirici haber

30 Nisan 2008 itibariyle 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur'lulara, borçlarını ödemeleri için öngörülen 6 aylık süre Şubat başı itibariyle başlıyor. Borçların bu süre içinde ödenmemesi durumunda, prim ödemesi bulunan sigortalının daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak.

14 Ocak 2009 Çarşamba, 09:00
Abone Ol google-news

Beş yılı aşan prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların, sigortalılıklarının durdurulmaması için borçlarını ödemeleri gereken 6 aylık süre Şubat'ta başlıyor.

Geçen yıl çıkarılan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 30 Nisan 2008'de yürürlüğe giren geçici 17'nci maddesinde bu tarih itibariyle 5 yılı aşan süreyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların bu sürelere ilişkin prim borçlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca çıkarılacak genel tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren 6 ay içinde ödememeleri halinde, sigortalılıklarının durdurulacağı hükme bağlanmıştı. Borçların ödenmemesi durumunda, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulacağı düzenlenmişti.
 

Tebliğ yürürlükte

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bu konuya ilişkin genel tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 aylık süre Şubat başından itibaren resmen başlıyor. İlgili kişilerin borçlarını Temmuz sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Prim borcuna ilişkin süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyecek.

Ancak, sigortalı ya da hak sahiplerinin daha sonra başvuru tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi durumunda, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

30 Nisan 2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalı veya bunların hak sahipleri hakkında, Tebliğ'in yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren altı ay içinde bunların Kuruma başvurarak ibraz ettikleri belgelerden veya Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucu yeniden belirlenen sigortalılık süreleri ve borç tutarları esas alınarak işlem yapılacak.