"Başbakan'ın açıklamaları talihsizlik"

Danıştay Başkanı Birden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın katsayı kararına ilişkin yaptığı açıklamaları, "Sayın Başbakanın, Daire kararını ideolojik olarak niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak gördüklerini" ifade etti.

01 Aralık 2009 Salı, 16:02
Abone Ol google-news

Birden konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararının yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay görevli Dairesi'nce verilen karar üzerine yapılan açıklamaların yargı erkine yönelik yıpratma faaliyetine dönüştüğünü" ifade etti.

Danıştay'ı ve mensuplarını verdiği kararlar nedeniyle "suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları" anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak gördüklerini dile getiren Birden'in açıklaması şöyle:
"Sayın Başbakanın, Danıştay'da görülmekte olan sözü edilen dava hakkında eleştiri sınırlarını aşan, Daire kararını ideolojik olarak niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak görüyoruz.

Değerlendirmeye esas alınan Daire kararında yargılama süreci henüz bitmiş değildir. Danıştay ilgili Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının, Danıştay'ın ilgili kurulunda itirazen görüşülmesi mümkündür. Anayasadan aldığı yetki ile Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 141 yıllık onurla bir geçmişe sahip olan Danıştay, sadece hukukun üstünlüğünü hedeflemekte, siyasi ve ideolojik kaygılarla karar verdiği yolundaki suçlamayı kesinlikle hak etmemektedir.

Bu bağlamda, yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Unutulmamalıdır ki, bu tip açıklamalar, söylemler, kanaatler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar vermekte; yargının, kamuoyu nezdindeki güveni ve saygınlığında tahribata yol açmaktadır. Danıştayımıza ve kararlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde daha özenli davranılması ve Devlet adına yetki kullananlarca bu hususa daha duyarlı olunması gerektiğinin haklı beklentisini taşımaktayız."