BCP hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi'nin 2004 ve 2005 yıllarına ait hesaplarını inceledi ve parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

04 Haziran 2009 Perşembe, 07:42
Abone Ol google-news

Yüksek Mahkeme'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bağımsız Cumhuriyet Partisi'nin defterlerinin ilçe seçim kurulu yerine notere tasdik ettirilmesi usulsüz bulundu.

Mahkemenin kararına Başkan Haşim Kılıç ile üyelerden Osman Alifeyyaz Paksüt, Sacit Adalı ve Fulya Kantarcıoğlu karşı çıktı. Paksüt, karşı oy yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 113. maddesindeki suç, genel kastla işlenebilecek bir suçtur. Bu nedenle, suçun oluştuğundan söz edebilmek için defter tutmama kastının varlığını aramak zorunludur. Parti yöneticileri, genel olarak tasdike yetkili bir mercide defterlerini tasdik ettirmiş olduklarından, olayda artık kastın varlığına hükmedilemez. Zira defterlerin noterde tasdik ettirilmiş olması, defter kayıtları üzerinde yasaya aykırı işlemler yapma olanağını ortadan kaldırmakta ve ceza yaptırımı altına alınan hukuki yarar gerçekleşmektedir.

Suçun unsurlarının yasalarda açıkça belirtilmiş olması, ceza hukukunun temel ilkelerindendir. SPK'nun 60. maddesinde belirtilen defterleri tasdik ettirme yükümlülüğünün ihlali suçunun hangi eylemlerle oluşacağının SPK'da veya bu kanunun gönderme yaptığı diğer yasa hükümlerinde açıkça tanımlanmış olması gerekir. Siyasi parti defterlerinin özel görevli merciden başka bir mercie tasdik ettirilmesinin, diğer bir ifadeyle şekle uyulmamasının da suç oluşturacağı yasada açıkça belirtilmediğinden, noterde yapılan tasdik işleminin suç sayılması, ceza hukukunun temel ilkelerine aykırıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir eylemin varlığına, ancak mevzuatta açıkça tanımlanan suç unsurlarının ve kastın varlığı halinde hükmedilebilir.

Bu nedenle suç duyurusunu gerektiren bir durum bulunmadığı düşüncesindeyim."