Cari açık 36 milyar 82 milyon dolar

Türkiye'nin cari işlemler açığı bu yılın sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 18 milyar 128 milyon dolar azalarak 36 milyar 82 milyon dolara geriledi.

11 Ekim 2012 Perşembe, 09:18
Abone Ol google-news

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, 2012 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yılın sekiz ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 18 milyar 128 milyon dolar azalarak 36 milyar 82 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, dış ticaret açığının 16 milyar 148 milyon dolar azalarak 45 milyar 191 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1 milyar 476 milyon dolar artarak 13 milyar 138 milyon dolara ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 718 milyon dolar azalarak 4 milyar 853 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın sekiz ayına göre 81 milyon dolar tutarında artarak 14 milyar 847 milyon dolara çıkarken, turizm giderleri de 671 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 581 milyon dolara geriledi.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın ilk sekiz ayına göre 775 milyon dolar tutarında azalarak 4 milyar 715 milyon dolara geriledi.

 

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 922 milyon dolar azalarak 9 milyar 587 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ocak-ağustos dönemine göre 922 milyon dolar azalarak 9 milyar 587 milyon dolar olurken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1 milyar 214 milyon dolar artarak net 2 milyar 754 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında ağustos ayındaki 429 milyon dolar tutarında alımla birlikte sekiz aylık dönemde toplam 2 milyar 393 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Yurt dışı yerleşikler ağustos ayındaki 1 milyar 344 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) alımı ile birlikte sekiz aylık dönemde toplam 10 milyar 386 milyon dolar tutarında alım gerçekleştirdi.

Bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk Lirası'ndaki 1 milyar 14 milyon dolar tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 6 milyar 37 milyon dolar tutarındaki azalışın etkisiyle, sekiz ayda 5 milyar 23 milyon dolar düşüş kaydetti.

Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları, gösterge niteliğinde kullanılan bankaların yurt dışı şubelerinin mizanlarındaki ilgili hesaplara ait Nisan-Ağustos 2012 dönemi verilerinin dahil edilmesiyle, ocak-ağustos döneminde 1 milyar 616 milyon dolar artış gösterdi.

Genel hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, ocak-ağustos döneminde 1 milyar 357 milyon dolar net geri ödemede bulundu.
 


Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı


Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ocak-ağustos dönemine göre 6 milyar 487 milyon dolar azalarak bu yılın aynı döneminde 2 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankalar uzun vadeli kredilerde net geri ödeyici, kısa vadeli kredilerde ise net kullanıcı oldu.

Aynı dönemde, diğer sektörlerin net kredi kullanımı 1 milyar 861 milyon dolar azalarak 3 milyar 835 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, bu yılın sekiz ayında 1 milyar 397 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları bu dönemde 7 milyar 595 milyon dolar, Türk Lirası mevduatları da 1 milyar 507 milyon dolar artış kaydetti.

Bir önceki yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyar 662 milyon dolar artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 15 milyar 735 milyon dolar artış kaydetti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler, 2011 ve 2012 yılları Ocak-Ağustos dönemleri itibariyle şöyle:

2011 2012 (Milyon ABD Dolar) Ocak-Ağustos Ocak-Ağustos CARİ İŞLEMLER HESABI -54.210 -36.082 DIŞ TİCARET DENGESİ -61.339 -45.191 Toplam Mal İhracatı 93.692 106.331 Toplam Mal İthalatı -155.031 -151.522 Genel Mal Ticareti -58.060 -48.152 İhracat f.o.b. 92.258 96.084 İthalat f.o.b. -150.318 -144.236 Parasal Olmayan Altın (net) -3.103 3.060 Limanlarda Sağlanan Mallar -176 -99 HİZMETLER DENGESİ 11.662 13.138 Taşımacılık 1.578 2.338 Navlun -1.657 -1.549 Diğer Taşımacılık 3.235 3.887 Turizm 11.514 12.266 İnşaat Hizmetleri 442 725 Sigorta Hizmetleri -251 -257 Finansal Hizmetler -461 -436 Diğer Ticari Hizmetler -788 -1.000 Resmi Hizmetler -696 -587 Diğer Hizmetler 324 89 GELİR DENGESİ -5.571 -4.853 Ücret Ödemeleri -101 -138 Yatırım Geliri -5.470 -4.715 CARİ TRANSFERLER 1.038 824 Genel Hükümet 410 337 Diğer Sektörler 628 487 SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 45.184 31.839 SERMAYE HESABI -21 0 FİNANS HESAPLARI 45.205 31.839 Doğrudan Yatırımlar 8.969 6.833 Portföy Yatırımları 17.456 20.313 Diğer Yatırımlar 23.442 20.428 Rezerv Varlıklar -4.662 -15.735 NET HATA NOKSAN 9.026 4.243