Cezada yeni dönem: Uzlaştırma dönemi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülen tasarıyla yargının yükünün alternatif çözüm yöntemleri ile azaltılması amaçlanıyor. TCK'da yer alan ön ödemenin kapsamı genişletilirken, Uzlaşma'nın adı 'Uzlaştırma' olarak değiştirilerek kapsamı genişletiliyor.

27 Eylül 2016 Salı, 12:49
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Bakanlar Kurulu toplantısında sunum yaptığı tasarı ile TCK'nın 75. maddesinde bulunan ön ödemenin kapsamı genişletilirken,uygulanabilen suçların sınırı “3 ayödan, “6 ayöa çıkarılıyor. Düzenleme ile yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,trafik güvenliğini tehlikeye sokma,çevrenin taksirle kirletilmesi,özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçları da ön edeme kapsamına alınıyor. Önödemeyle sonuçlanan dosyaların özel bir sicile kaydedilmesi ve 5 yıl içinde tekrarı halinde ödenecek miktarın yarı oranında artırılması düzenleniyor. 

Tasarıda yer alan başka bir düzenleme ile kamu davasının açılmasının ertelenmesinin kapsamı genişletilmekte ve “1 yılölık sınır, “2 yılöa çıkarılıyor.Cezasızlık algısının önlenmesi adına mükerrirler, itiyadî suçlular ve suçu meslek edinenler ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ve kamu görevlisince görev sebebiyle işlenen suçlar bakımından bu kurumun uygulanmayacağı hüküm altına alınıyor.

UZLAŞTIRMA GELİYOR

CMK'da yer alan 'Uzlaşma'nın adı 'Uzlaştırma olarak değişitriliyor ve kapsamı genişletiliyor. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı suçlar da uzlaştırma kapsamına alınıyor.Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçların yanı sıra şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma yoluna gidilebilecek suçların sayısının arttırılması ve etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlara ilişkin sınırlamanın kaldırılması suretiyle uzlaştırma kurumunun uygulanma alanı genişletiliyor.

Taraflara uzlaşma teklifinin kolluk aşamasında çok erken yapılması ve olayın sıcaklığıyla teklifin çoğunlukla reddedilmesini önlemek için kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması halinde Cumhuriyet savcısı tarafından dosya Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulan uzlaştırma bürosuna gönderilecek. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacılar taraflarla irtibata geçmek suretiyle uzlaştırma işlemlerini gerçekleştirecek ve işlemlerin sonucunu büroya bildirecek. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılacak.

Yeni düzenleme ile bütün Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulacak ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilecek. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilecek.