CHP'li vekilin telefonları dinlendi mi?

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, "Telefonlarım dinlenmiş midir?" sorusuna Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yanıt verdi.

04 Temmuz 2012 Çarşamba, 07:24
Abone Ol google-news

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Acar'ın, önergesinde "Telefonlarımın dinlendiğini ilişkin şüphe uyandıran olaylar yaşanmaktadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na, kullandığım 532 357 57 06 ve 312 420 56 02-03 nolu telefonlarla ilgili, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal takibi istemiyle mahkemelerden ve diğer kurumlardan bir yazı gelmiş midir? Telefonlarım dinlenmiş midir? Hangi kurumun isteği, hangi gerekçe ve hangi sürede telefonlarım dinlenmiştir?" soruları yeraldı.

Bakan kanunları hatırlattı

Soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinin birinci fıkrasında, "Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir" hükmünün yer aldığını söyledi.

CMK'nın 137. maddesinin 4. fıkrasında "Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir" hükmünün yer aldığını ifade eden Bakan Yıldırım, şöyle dedi:
"Sayılan kanun hükümleri çerçevesinde, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kararların hangi kurumlar tarafından hangi şartlarda alınabileceği, kararların hangi mahkemeler tarafından verilebileceği, bu kararların kimler tarafından yerine getirileceği ve kayıtların kimlerin sorumluluğunda olduğu ayrıntılı olarak belirtilmiştir."

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında kesinlikle dinleme yapılmadığını bildiren Bakan Yıldırım, "Dinlemeler ceza soruşturmaları kapsamında soruşturma mercilerince yapılan talepler üzerine mahkemelerce verilen kararlarda aidiyet numaraları belirtilen adli kolluk görevlilerince kendi birimlerinde yapılmaktadır" dedi.

Bakan Yıldırım, şöyle dedi:
"Belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca hukuka uygun olarak ilgili kanunlar kapsamındaki ceza soruşturmalarına ilişkin hakim kararlarının yürütülmesi işlemleri gerçekleştirilmekte olup, herhangi bir telefon numarası ile ilgili bir tedbirin olup olmadığı hususu, ilgili hakim kararları ve bunların işlemlerinin ilgili ceza soruşturması kapsamında bulunduğu değerlendirilmektedir.
Öte yandan, adli amaçlı işlemler için Ceza Muhakemesi Kanununun 137/4 maddesi hükmü gereği, tedbirin sonucuna göre Cumhuriyet Başsavcılığının ilgilisine tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında yazılı olarak bilgi verilmektedir.
Anılan hükümler çerçevesinde; CMK'daki soruşturmanın gizliliği hükümlerine göre kanunen yetkili mercilerin vermiş olduğu kararların içerik ve sonuçları ile ilgili herhangi bir bilginin, başka bir merci veya şahıs tarafından talep edilmesi durumunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir."