CHP'nin gelir ve giderleri yasaya uygun

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2000 ve 2001 yıllarına ait kesin hesabındaki gelir ve giderlerin Siyasi Partiler Yasası'na (SPY) uygun olduğuna karar verdi.

04 Haziran 2009 Perşembe, 07:47
Abone Ol google-news

Yüksek mahkeme, CHP'nin SPY'ye aykırı bulduğu her iki yıla ait toplam 37 bin 517 TL mal varlığını Hazine'ye gelir olarak kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan siyasi parti mali denetim kararlarına göre, CHP'nin 2000 yılı kesin hesabında gösterilen 4 milyon 740 bin 126 TL gelir ile 4 milyon 710 bin 60 TL gider ve 30 bin 65 TL nakit devrini SPY'ye uygun bulundu.

Yüksek Mahkeme, SPY'ye aykırı olarak yapılan 2000 yılına ait 12 bin 202 TL gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir olarak yazılmasına karar verdi.

Şanlıurfa ili ve ilçelerine verilen üye yenileme paylarına ait gelir makbuzlarında parayı alan il ve ilçe görevlilerinin adı, soyadı ve imzasının bulunması gerekirken, parti tarafından il ve ilçe görevlilerince düzenlenen gelir makbuzları ibraz edilmediği gibi, bu payların teşkilatlara intikal ettirildiğine ilişkin başka bir belgenin de sunulmadığı belirtilen kararda, 870 TL tutarındaki üye yenileme paylarının Kanun'un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

Parti adına ve parti faaliyetleriyle ilgili yapıldığına dair herhangi bir belgesi olmayan milletvekilleri ve parti yöneticilerine ait uçak ve otobüs biletlerine ait harcamaları da SPY'ye uygun harcama olarak kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, bin 284 TL'nin Hazine'ye gelir kabul edilmesini kararlaştırdı.

Vergi, sigorta primi, su kullanım bedelleri gecikme zammı ve faizleri ile trafik cezalarının gider gösterilmesine, parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden para cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün olmadığı gerekçesiyle karşı çıkan Anayasa Mahkemesi, 472 TL 50 Kr'yi Hazine'ye gelir kaydetti.

Yüksek Mahkeme, aslı olmayan faturalara ait fotokopi ve faksları da kabul etmeyerek, bin 384 TL'nin Hazine'ye gelir kaydedilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, avans makbuzu ile verildiği halde herhangi bir gider belgesine dayanmaksızın gider olarak kaydedilen bin 350 TL, faturaya mükerrer işlem yapılması nedeniyle gider yazılan 138 TL, para makbuzu, yazı ve hesaba yapılan havaleye ait dekont gibi tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan belgelere dayanan ve fatura veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilemeyen 5 bin 490 TL, kişiler adına düzenlenen ve Parti tüzel kişiliği adına olmayan 111 TL ile döviz kuru hesaplamadan kaynaklanan hata nedeniyle 485 TL'yi de Hazine'ye gelir kaydetti.

Kararda, ''Çin seyahatine ilişkin giderlerin ödenmesine ilişkin belgelerin incelenmesinde parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi İbrahim Tez tarafından imzalanmış gider makbuzu ile basın mensupları A. Rezzak Oral ile Emin Koç'a 500'er dolar olmak üzere toplam 1000 dolar (614 TL) harcırah ödemesinde bulunulduğunun görüldüğü'' belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, iki basın mensubuna harcırah adı altında parti bütçesinden 1000 dolar ödenmesinin nedeninin partiye sorulduğu ifade edilerek, parti yetkililerinin, ''bu ödemelerin basın mensupları ile ilgili olduğu ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt altına alınması gerekirken sehven böyle bir kayıt yapıldığının'' bildirildiği kaydedildi.
 

2001 yılı incelenmesi

Anayasa Mahkemesi, aynı partinin 2001 yılı kesin hesaplarında yaptığı inceleme sonucunda 5 milyon 254 bin 104 TL gelir, 5 milyon 209 bin 314 TL gider ve 2002 yılına devreden 44 bin 790 TL nakit mevcudunun SPY'ye uygun olduğunu belirledi.

Yüksek Mahkeme, 2000 yılındaki gerekçelere benzer nedenlerle SPY'ye aykırı bulduğu 25 bin 315 TL gideri kabul etmeyerek, bu tutardaki parti mal varlığının yasa uyarınca Hazine'ye gelir olarak kaydedilmesini kararlaştırdı.