CHP'nin "Tarım Raporu"

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gökhan Günaydın öncülüğünde hazırlanan ve dün açıklanan ''CHP Tarım Raporu''na göre, 2012-2023 yılları arasında yılda ortalama yüzde 3 büyüme ile tarımın ürettiği katma değerin 85 milyar liradan, 2010 fiyatlarıyla 121 milyar liraya çıkarılması öngörülüyor.

13 Mayıs 2011 Cuma, 08:50
Abone Ol google-news

Yaklaşık 6 aydan bu yana akademisyenler ve meslek odalarının katkılarıyla hazırlanan ve son şekli verilen rapor dün Konya'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı.

Toplam 69 sayfadan oluşan raporda, Türkiye ve dünyadaki nüfus artışı ile tarım sektöründeki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınarak, çözüm önerileri sunuluyor.

Hükümete eleştirilerde getirilen raporda, gıda üretiminin dünyada giderek stratejik bir önem kazandığı süreçte, Türkiye'nin artan ölçüde dışa bağımlı hale geldiği söyleniyor.

Tarım sektöründe yüzde 1.4 düzeyinde kalan yetersiz büyüme sürecinin, bitkisel ve hayvansal üretimdeki artış ortalamasını nüfus artış oranının gerisinde bıraktığı savunulan raporda, Cumhuriyet tarihinin en kötü tarım performansının sergilendiği belirtiliyor.

Tütün, buğday, pamuk, baklagiller gibi ürünlerle hayvancılık sektöründeki gelişmelerin de irdelendiği raporda, ''2003–2010 döneminde gıda maddeleri ithalatı için 39,8 milyar dolar, tarımsal hammadde ithalatı için 30,6 milyar dolar olmak üzere toplam 70 milyar 449 milyon dolar döviz ödenmiştir'' deniliyor.

 

Raporda, temel amaç olarak ise şu ifadelere yer veriliyor:

''Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Programı, Türkiye'yi yeniden üreten, önce kendine yeterli sonra ihracatçı yapacak 2023 yılı hedefimizin programıdır. Bu programla başlangıçta belirtilen tarımsal hedefler yanında işsizlik, yoksulluk azaltılacak, açlık yok edilecek, bölgeler arası gelişmişlik farkları en aza indirgenecek, kentleşme planlanabilecek, kırsal alana refah taşınacak, belirlenmiş sosyal ve siyasal hedeflere erişilecektir. Tarım politikamız yapısal sorunları çözücü, yatırım eksikliğini giderici, maliyetleri düşürüp verimliliği artırarak sektörün rekabet gücünü geliştirici, doğayla dost, insan odaklı bir üretim temelinde gelişecektir. Beşer yıllık dönemler halinde hazırlanacak tarım programları ülke ve dünya ölçeğindeki gelişmeleri kavrayıp en uygun çözümleri yaratıcı bir nitelikte oluşturulacaktır...''''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yeniden yapılandırılacak"

''2012–2023 yılları arasında, AKP'nin gerçekleştirdiği büyümenin iki katından fazla, yılda yüzde 3 ortalama ile tarımımızı büyüteceğiz'' denilen raporda, ''50 yıldır yakalanamayan bu büyüme hızı, CHP iktidarında yapılacak yatırımlarla gerçekleştirilecek. Tarımın ürettiği katma değeri 85 milyar liradan, 2010 fiyatlarıyla 121 milyar liraya çıkaracağız'' ifadeleri kullanılıyor.

Rapora göre, 2012–2023 arasındaki 12 yıllık dönemde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri için 11, sulama yatırımları için 85, tarımsal Ar–Ge ve Arazi Edindirme Ofisi çalışmaları için 12 olmak üzere toplam 108 milyar liralık kamusal üretken yatırım finansmanı kullanılması da öngörülüyor.

2-B arazileri, mazotun çiftçiler için litre fiyatının 1,5 lira olması, gübreden KDV'nin kaldırılması gibi CHP'nin vaatlerinin de yer aldığı raporda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ise yeniden yapılandırılacağı, merkez ve taşra teşkilatının daha etkin hale getirileceğine yer veriliyor.

Raporda bölgesel çözüm önerileri de detaylı olarak aktarılıyor.