Çiçek ve Cihaner davası birleşti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de sanıkları arasında bulunduğu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının birleştirilmesine karar verdi.

25 Haziran 2010 Cuma, 15:25
Abone Ol google-news

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının Yargıtay 11. Ceza Dairesinin dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmiş olması nedeniyle doğan ''yetki '' uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine hükmetti.

"Cihaner dışında bir bağlantı yok"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de sanıkları arasında bulunduğu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının birleştirilmesi kararında, ''Yargıtay 11. Ceza Dairesi ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların tarafları arasında sanık Cihaner dışında bir bağlantı olmadığını'' belirtti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince avukatlara dağıtılan birleştirme kararında, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK), ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususunda kurallar koyarken, yargılama sürecine katılan kişilerin de hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlediği hatırlatıldı.

Dava dosyalarının birleştirilmesi ile ayrılmasının ne şekilde yapılması gerektiği ve uyuşmazlıkların ne şekilde giderileceği hususlarının CMK'nın 8 ve 18. maddeleri arasında düzenlendiği vurgulanan kararda, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14 sanıklı dava dosyasının, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilerek bu mahkemeye gönderildiği ifade edildi.

Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de sanıkları arasında bulunduğu ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının ilk duruşmasının 28 Haziran 2010 Pazartesi günü yapılacağı hatırlatılan kararda, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı, muvafakat almadığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi üzerine mahkemeler arasında uyuşmazlık doğduğu ve Başsavcı Cihaner'in ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan yargılandığı davaya bakan Yargıtay 11. Ceza Dairesinin de Erzurum'daki dosyayı kendi dosyasıyla birleştirmesi üzerine uyuşmazlık oluştuğu belirtildi.

 

"Uyuşmazlık hangi merci tarafından çözülecek?"

Kararda, ''Çözülmesi gereken sorun, adı geçen mahkemelerden hangisinin davaya bakmakla yetkili olduğu ve bu uyuşmazlığın hangi merci tarafından çözüleceği sorunudur'' ifadesi kullanıldı.

Mahkemece yapılan incelemede, Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyalarında yapılan usul hataları tek tek sıralanarak hataların oluşma nedenleri belirtildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 18 Haziran tarihli birleştirme kararının irdelendiği ve iki dosyanın değerlendirildiği kararda, her iki yargılamaya bakıldığında, CMK'nın 8 ve 11. maddeleri kapsamında kanunun aradığı anlamda bir bağlantının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kararda, ''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülen davaların, sanık İlhan Cihaner dışında, tarafları arasında bir bağlantı yoktur. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Başsavcı haricinde 13 sanık vardır ve bu sanıkların Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yürütülmekte olan davada taraf sıfatları yoktur. Bu nedenle diğer sanıklar yönünden taraf yönüyle de bir bağlantıdan söz edilemez'' denildi.

 

Yargıtay'da karar verilme süreci uzayacak

Kararda, her iki dosya arasındaki bağlantısızlık noktaları şöyle sıralandı:

-Dava dosyalarında isnat edilen suçlar arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Erzurum dosyası sanıklarının, Yargıtay'daki davada isnat edilen suçlarla bir ilgileri yoktur ve Cihaner'e isnat edilen suça iştirakleri söz konusu değildir.

-Her iki yerde görülen davalardan birinin sonucunun diğerini etkilemesi de söz konusu değildir.
-İki davanın birleştirilerek görülmesinde, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava sanıklarının herhangi bir menfaati yoktur, bir yarar söz konusu değildir.

-Cihaner hakkındaki dava, Erzurum'daki davaya nispeten çok daha basit bir davadır. Erzurum'daki davanın kapsamı itibariyle geniş olması, yargılama süresinin Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülen davaya nazaran daha uzun süreceği anlamına gelmektedir. Birleştirme halinde Yargıtay'daki davada karar verilme süreci uzayacak ve birleştirmeden beklenen fayda gerçekleşmeyecektir. Bu durum, Cihaner'in yararına bir durum değildir.

-Yargıtay 11. Ceza Dairesi yüksek görevli mahkeme olmayıp, ilk dereceli mahkeme sıfatıyla yargılama yapmaktadır, yani mahkemeler arasında bir alt-üstlük ilişkisi yoktur. Olayımızda ortak yüksek görevli mahkeme, yasa ve süregelen uygulamalar gereği Yargıtay Ceza Genel Kurulu'dur.

-Yargıtay kararında, 'Genel Kuruldan hareket ederek' demekle, kendi içinde çelişkiye düşmüştür. Bu gerekçeye dayanıldığında, görevli mahkemenin Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi olacağı sonucu çıkar. Erzurum mahkemesinin cezalarının üst sınırı, Cihaner'in yargılandığı suçların üzerindedir.

-Yargıtay 11. Ceza Dairesinin, CMK'nın 10. maddesine göre resen birleştirme kararı vermesi yasal olarak mümkün değildir. Bu uygulama, Türkiye genelinde zincirleme bir kısım hukuki problemlerin doğmasına neden olma olasılığını doğurabilecektir. Bir mahkeme, kendisiyle ilgili gördüğü bir başka mahkemenin tutuklu iş dosyasını isteyebilecek, dosyayı istediği mahkemenin görüşünü de almadan resen birleştirme kararı verip, doğrudan bu mahkemenin tutuklulukla ilgili kararını değiştirerek bir kısım sanıkları salıverebilecektir.