Din dersi inadı bakanı yendi

Milli Eğitim Şurası Bakan Avcı'nın da katıldığı Genel Kurul'la çalışmalarını tamamladı. Şura'da Avcı ve bakanlığın karşı görüşlerine karşın ilkokul 1. sınıfta da din dersinin zorunlu olması kararı alındı. Okullara bayraklı fişleme ve zorunlu Osmanlıca kararlarından vazgeçilirken, turizm liselerinde alkollü içki hazırlama dersinin kaldırılması önerisi kabul edildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi, 22:00
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Şûrası aldığı tavsiye kararı ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın tartışılmasını doğru bulmadığını söylemesine karşın ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu ders olarak okutulmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün din dersinin sadece 2 ve 3. sınıflarda zorunlu olarak okutulması, ilkokul 1. sınıfta okutulmamasına ilişkin önergesinin reddedilmesi dikkat çekti.

19. Milli Eğitim Şûrası’nda, 4 gün süren alt komisyon çalışmalarının ardından kararlar alındı. Karma eğitim ve din eğitiminin kapsamının genişletilmesine ilişkin tartışmaların yoğun olarak yaşandığı şûra çalışmalarının ardından, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı genel kurul, benzer tartışmalara sahne oldu. Komisyon çalışmalarında reddedilen önergelerin yanı sıra yeni önergeler de genel kurula sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye olarak sunulacak şûra kararları şöyle:

- Anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi verilebilecek. Komisyon çalışmaları sırasında değerler eğitiminin içeriğinde “Allah sevgisi, cennet cehennem anlayışı” gibi unsurların olması istenmişti.

- Okulöncesi eğitimde tam gün eğitime geçilebilecek.

- İlkokullarda haftalık ders saati 30 saat ile sınırlandırılabilecek. Bunun 5 saati serbest etkinlik olarak değerlendirilebilecek. Serbest etkinliğin içeriğine okul müdürü karar verebilecek.

- İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflara zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konulabilecek. Milli Eğitim Bakanı Avcı, “Din dersini ilkokullar için tartışmak bana doğru gelmiyor” demişti. Şûranın Eğitim Sen’li üyeleri, “Din dersinin ilkokullara da alınması eğitim bilimlerine yapılmış bir darbedir” deyince salonda bir uğultu oldu.

- Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. sınıfta zorunlu din dersinin okutulması önergesine karşı önerge ile itiraz etti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü dersin sadece 2. ve 3. sınıflarda okutulmasını istedi. Bakanlığın talebi reddedildi.

- İlkokullarda insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi müfredattan kaldırılabilecek. 

- Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için yeni bir yönetmelik hazırlanacak ve anaokulundan itibaren bu öğrenciler için yeni bir müfredat hazırlanacak.

- Hafız olmak isteyen öğrenciler için ortaokul eğitimine ara verme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkabilecek.

 

Liselerde iki kat zorunlu din dersi

- Liselerde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin haftada 1 saatten 2 saate çıkarılması istendi.

- Liselerde inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi programının güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yeniden yazılması istendi.

- Anadolu turizm otelcilik liselerinde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi müfredattan çıkarılabilecek. 

- Kutlu doğum haftası ve aşure gününün belirli günler ve haftalar çizelgesine alınarak tüm okullarda zorunlu olarak etkinlik düzenlenmesi istendi.

- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programında Aleviliğe ilişkin içeriğin geliştirilmesi önerisi reddedildi.

 

Osmanlıcada geri adım

- Osmanlı Türkçesi dersinin tüm liselerde zorunlu olmasına ilişkin komisyon kararı değiştirildi. Bir şûra üyesi “Osmanlıca saraylarda konuşulan bir dil” diyerek dersin zorunlu olmasına itiraz etti. Dersin, Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu, diğer tüm liselerde ise eskiden olduğu gibi seçmeli olarak verilmesinin önü açıldı.

 

Fişlemeden vazgeçildi

- Okullara suç oranlarına göre renkli bayrak verilmesi önerisinden de vazgeçildi. Ancak okullarda X-Ray cihazı, kamera, turnike ve duman sensörü kurulması özel güvenlik birimlerinin görevlendirilmesi önergeleri kabul edildi. 

- Osmanlıca önerisinin tartışıldığı sırada, bazı şûra üyeleri, resmi dil dışındaki dillerin de öğretilmesini istedi. Ancak öneri ne gündeme alındı ne de bir yanıt veren oldu.

- Okulöncesi ve ilkokulda kullanılan kitaplarda Anadolu ve İslam kültürüne ait masal, hikâye ve şiirlere yer verilecek.

 

Karma eğitim gündeme gelmedi

- Komisyon çalışmaları sırasında sık sık gündeme getirilen karma eğitim mecburiyetine son verilmesine ilişkin önergeler Genel Kurul’da gündeme gelmedi.

 

‘Avcı reddetmedi, yumuşattı’

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, şûranın ardından şu açıklamayı yaptı: “Siyasi müdahalelerin gölgesinde toplantılardı. Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesajlar üzerinden Eğitim-Bir-Sen, siyaseten toplumu dizayn etmek, toplumu yeniden şekillendirmeyle ilgili önerilerle geldi. Din derslerinin ilkokulun tüm kademelerine yayılması, anaokuluna değerler eğitimi gibi uygulamalar genel kuruldan geçti. Yani dini ağırlıklı bilgilerin anaokulundan itibaren verilmesi hedefleri açıktı. Burada siyaseten yeni bir toplum modeli yaratmayla ilgili Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Eğitim-Bir-Sen de önerileriyle bu açıklamanın altını doldurdu. Eğitimin kalıcı sorunlarıyla ilgili bir şûra olmadı. MEB’e bir misyon biçilmiş. 4+4+4’te de benzer bir durum olmuştu. O da tavsiye kararıydı ama uygulanmıştı. Bakan bey, Eğitim-Bir-Sen’den gelen önerileri reddeden yerden bakmadı, sadece ‘yumuşatma’ tavrı içindeydi. Bu tavrı da yadırgadık. Alevilikle ilgili konulara karşı da çok katı bir tutum vardı.”