"Dine küfür yasası" kaldırılıyor

Pakistan'da İslam dinine küfretmeyi idamla cezalandıran yasanın kaldırılması tartışılıyor.

26 Kasım 2010 Cuma, 07:54

Merkezi New York'da bulunan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Pakistan hükümetinden ülke tarihinde ilk kez bu yasaya dayanarak Asya Bibi adlı Hristiyan kadına verilen idam cezasının durdurulmasını ve ülkede yürürlükte olan ''dine küfür yasasının'' kaldırılmasını istedi.

Ülkenin doğusundaki Pencap'ın bir köyünde bir grup kadınla arasında geçen münakaşa ardından tutuklanan ve 8 Kasım'da idama mahkum edilen Hristiyan kadın, Hz. Muhammed'e küfrettiği iddiasını reddetmişti.

Bibi'nin idam kararının açıklanmasının ardından ülkede yaşayan Hristiyan azınlıktan ve uluslararası camiadan gelen tepkiler karşısında, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari davanın yeniden gözden geçirilmesi talimatı verdi. Bir çocuklu 45 yaşındaki Bibi'nin serbest bırakılması yönündeki çağrılara geçen hafta Papa da katılmıştı.

Pakistan'da bugüne kadar dine küfür iddiasıyla hiç kimse idam edilmedi, fakat ''dine küfür yasası'' kapsamında tutuklanan 10 kişi, davaları sonuçlanmadan cinayete kurban gitti.

''Dine küfür'' suçlamasıyla geçen yıl Haziran ayından beri tutuklu bulunan 45 yaşındaki Bibi'nin serbest bırakılması yönündeki çağrılara şiddetle karşı çıktıklarını açıklayan Pakistan Sünni İttihat Konseyi Başkanı Sahipzade Fazıl Kerim, Bibi'nin affedilmesinin ülkede anarşi ve kaosa yol açacağını ileri sürdü.