DİSK Başkanı Kani Beko'dan işçilere referandum çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, anayasa referandumuyla ilgili olarak, "150 yıla yakın bir süredir bu topraklarda, sancılı da olsa, varlığını sürdüren parlamenter sistemin köklü biçimde değiştirilmek istenmesine hayır diyoruz" dedi ve işçileri referandumda "hayır" demeye çağırdı.

10 Şubat 2017 Cuma, 10:49
Abone Ol google-news

Kani Beko, Anayasa referandumu ile ilgili açıklamasında, DİSK’in Anayasa değişikliğine neden karşı olduğunu anlattı. Anayasa değişiklik paketinin "TBMM'den olağanüstü bir hızla, medyadan, hatta vekillerden kaçırılarak, muhalefet susturularak, hukuka aykırı açık oylamalarla, kavga gürültü içinde" geçirildiğini ileri süren Beko, Dünyada böyle bir anayasa yapımının bir kez bile örneği olmadığını savundu ve ekledi:

“Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Ülkenin yarısının evet dediği, yarısının hayır dediği, büyük bir bölümünün içeriğini bilmediği bir Anayasa ‘güçlü Türkiye’yi yaratamaz. Aksine böyle bir Anayasa siyasi istikrarsızlık, kutuplaşma ve kriz getirir.”

"Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam iktidarına teslim edilecek"
Açıklamada, Beko’nun DİSK’in anayasa değişikliğinin sadece yapılış sürecine değil içeriğine de karşı olduklarını şu sözlerle söylediği vurgulandı:

“Anayasa değişikliği ile;

- yasama, yürütme ve yargı yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplanacak, kuvvetler ayrılığı bitecek.

- Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam iktidarına teslim edilecek.

- Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek, memleket halkın tamamını temsil eden Meclisten çıkan yasalar yerine tek imzalı kararnameler ile yönetilecek.

- Yürütme erkinin, halkın tamamını temsil eden meclise karşı sorumluluğu olmayacak.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve vekiller etkisizleşecek, tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak.

- Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına hizmet eden atanmış memurlardan oluşacak. Yargı üyelerinin çoğunluğunu cumhurbaşkanı belirleyecek, böylece tek kişinin kararları yargı kararları da olacak.

- Yargı yürütmenin vesayeti altına girecek.

150 yıla yakın bir süredir bu topraklarda, sancılı da olsa, varlığını sürdüren parlamenter sistemin köklü biçimde değiştirilmek istenmesine ‘hayır’ diyoruz.”

“Hayır demek görevdir”

Açıklamada Kani Beko, güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, tüm yetkileri bir kişinin elinde toplayan, üstelik bu kişiyi de denetlenemez ve hesap sorulamaz hale getiren bir Anayasa değişikliğine hayır demenin görev olduğunu ifade etti.

Yapılanın “Tüm darbelerin hedefi olan TBMM'nin yasa yapma yetkisine darbe vurulması” anlamına geldiğini savunan Beko, “Halk iradesinin ortadan kaldırılmasına hayır demek DİSK'in tarihi sorumluluğudur; DİSK hayır demekle yetinmekte alternatifini de ortaya koymaktadır” dedi.

“Anayasa değişikliği işçilerin zararına”

Kani Beko, parlamenter rejimlerde işçilerin haklarının daha çok korunduğunu başkanlık rejimlerinde ise daha çok ihlal edildiğine dikkat çekti. Beko, iddiasını şu cümlelerle dile getirdi:
“DİSK-AR'ın yaptığı çalışmada Başkanlığın işçilere zararlı olduğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır.

- Sendikal hakların en çok korunduğu 11 ülkenin 9'unda parlamenter rejim olması tesadüf müdür? Sendikal hakların en çok ihlal edildiği 28 ülkenin 20'sinde ise başkanlık rejimleri vardır.
- Parlamenter rejimlerde yüz işçinin 29'u sendikalıdır, başkanlık rejimlerinde ise yüz işçinin sadece 12'si sendikalıdır.

- Parlamenter rejimlerde işçilerin yarısı toplu sözleşmeden yararlanırken, başkanlık rejimlerinde yaklaşık dört işçiden biri bu hakkı kullanabilmektedir.

- Parlamenter rejimlerde haftalık ortalama çalışma süresi 38 saat iken, başkanlık rejimlerinde 43 saattir.

- Başkanlık rejimine sahip ülkelerde 100.000 işçiden 5'i çalışırken ölmekte iken parlamenter rejimlerde bu rakam yarı yarıya azalmaktadır.

- Parlamenter rejimlerde ortalama insan ömrü 76 yıl iken başkanlık rejimlerinde insanlar ortalama 67 yıl yaşamaktadır.

- Başkanlık rejimlerinde gelir eşitsizliği, parlamenter rejimlere göre oldukça yüksektir. Bunların hiçbiri tesadüfü rakamlar değildir. Başkanlık işçilere zararlıdır. Tüm işçiler şunu bilir: Bir iş sözleşmesi okunmadan, işveren tarafının lafına bakılarak imzalanmaz. Bir toplumsal sözleşme olan anayasa değişikliğine de içeriğini bilmeden imza atmak, onay vermek de doğru değildir.”

"Toplumu kutuplaştıracak rejim değişikliği"

Beko, DİSK olarak tüm işçilere toplumu kutuplaştıracak, meclisin, yargının ve hükümetin yetkilerini tek bir kişide toplayacak, işçi haklarına zarar verecek, ekonomiyi krizlerle karşı karşıya bırakacak bir rejim değişikliğine onay vermemeleri çağrısında bulundu.