Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi durduruldu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi durduruldu.

30 Haziran 2021 Çarşamba, 15:03
Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi durduruldu
Abone Ol google-news

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversiteyle ilişiğini sonlandırmıştı. Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi durduruldu.

Doçent olduğu halde alt kadro kriterlerine göre kendisinden dosya istenen Kayıran, talebin hukuksuz olması nedeniyle dosyayı vermemişti. Geçtiğimiz dönem Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi başkanlığı ve Mülkiyeliler Birliği tarafından çıkarılan Mülkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Maliye Bölümü öğretim üyesi Kayıran 2017 yılında doçentlik unvanını almış ancak ataması yapılmamıştı.

"HUKUKA UYGUNLUĞU YOK"

Mülkiye Haber'in aktardığına göre, hukuk dışı işleme karşı Kayıran’ın da üyesi olduğu Eğitim-Sen tarafından açılan davada mahkeme işe iade kararı verdi. Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında, Yönetmeliğin 6. maddesinde öngörülen bilimsel çalışma dosyasının sunulmasını da kapsayan başvuru sürecinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk atamaya ilişkin olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilerek “Davacının Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk kez atanan kişi olmadığı ve yeniden atama için başvuru yaptığı dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir” denildi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi kararınının devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu durumda, doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmak için başvuru yapan davacının, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun bir üstündeki unvan olan Doçent unvanını 2547 sayılı Kanun’a göre kazandığı ve yukarıda aktarılan Komisyon Görüşü ve Bölüm Kurulu kararına göre başarılı ve hizmetine ihtiyaç duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemin eğitim-öğretime ve davacının çalışma hayatına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.”

Mahkeme kararında SBF Maliye Bölüm Kurulunun 27.05.2020 tarihli “1990 yılından bu yana Maliye Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans derslerini yürüten, lisansüstü programlarda ders veren, konferanslara katılan, uluslararası indekslerde taranan dergi editörlüğü yapan, çok sayıda Tez İzleme Komitesi üyeliği, Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, yüksek lisans ve doktora tezleri danışmanlığı yapan ve diğer bilimsel faaliyetlerini sürdüren, Maliye Bölümü ve Fakülte için 30 yıllık deneyim ve katkısıyla çok değerli bir öğretim üyesi olduğu, açıklanan nedenlerle Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanması işleminin gerçekleştirilmesinin Maliye Bölümü’nün ihtiyaçları açısından çok önemli görüldüğü” yönündeki kararına da atıf yapıldı.

Karar, 22 Haziran tarihinde oybirliğiyle alındı.

BU KARAR BAŞLANGIÇ OLSUN

Kararı değerlendiren Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Mutlu Arslan, Meltem Kayıran’ın, akademisyenler üzerindeki en önemli baskı unsurlarından birisi olan “unvanına uygun kadroya atanma” konusunda cesur bir adım atarak okuldan atılma pahasına bir hukuk ve akademi mücadelesi başlattığını söyledi. Kayıran’ın 4 yıl önce Doçent unvanını kazanmış olmasına rağmen kendisini doçent kadrosuna atamayan okulun “kriter” dayatmasına boyun eğmediğini belirten Arslan, “Sendikamız tarafından açılan davada mahkeme bizim savunduğumuz görüşleri haklı bularak atılma kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Meltem Hocamız önümüzdeki günlerde okuluna geri dönecek. Bu kararın başlangıç ve benzer durumda hak ettiği kadroya atanamayan akademisyenler için emsal olmasını diliyorum” dedi.

AÜ Rektörlüğü ve SBF Dekanlığı, bütün uyarılara ve çağrılara rağmen işten atma kararında ısrar etmişti. Kayıran’ın bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü Maliye Bölümü Akademik Kurulu da bir açıklama yaparak, işlemin geri alınmasını talep etmişti.