e-reçete uygulaması başlıyor

Sağlık alanında yapılan suiistimalleri önlemek için 1 Temmuz 2012 tarihinde geçilecek olan e-reçete uygulaması pilot bölge olarak 24 Nisan'da Eskişehir'de uygulanmaya başlanacak.

20 Nisan 2012 Cuma, 14:17
Abone Ol google-news

SGK, Eskişehir'de uygulanacak olan Elektronik Reçete (e-reçete) uygulaması hakkında duyuru yaptı. Elektronik reçete uygulamasına 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tüm sağlık hizmet sunucularında geçileceğinin belirtildiği duyuruda, elektronik reçete uygulamasında reçetelerin otomasyon sistemleri üzerinde hazırlanacağı ve eczaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden elektronik reçetelerin kabul edilerek karşılanacağı ifade edildi.

Bu doğrultuda, e-reçete uygulaması Eskişehir'de 24 Nisan 2012 tarihinde pilot olarak başlatılacak. Eskişehir'de başlayacak olan pilot uygulama hekimlerin elektronik imzalarının henüz hazır olmaması nedeniyle 1 Temmuz 2012 tarihinde başlayacak olan elektronik reçete uygulamasından bazı farklar içeriyor. Bu farklar dışında diğer uygulamalar genel elektronik reçete uygulaması ile aynı olacak.  1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak e-reçete uygulamasında farklı olacak haller şunlar:

-Sağlık hizmet sunucuları tarafından otomasyon sistemleri üzerinde elektronik reçete oluşturulacak.

-Elektronik reçeteler MEDULA sistemine kaydedilerek elektronik reçete numarası alınacak.

-MEDULA sistemine kaydedilmiş elektronik reçetenin manuel çıktısı alınarak kaşe/ıslak imza ile imzalanacak ve reçete hastaya ilaç temini amacıyla verilecek.

-Sağlık hizmet sunucusu tarafından elektronik reçete oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi devam edilecek.

-Eczane e-reçete sorgu bölümünden TC Kimlik No/E-Reçete No veya TC Kimlik NO/Takip No ile elektronik reçeteyi MEDULA ekranında görüntüleyecek. Eczane ilgili reçeteyi seçerek reçete kaydına devam edecek.

-Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynı.

-Eczane, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış elektronik reçete çıktısını SGK'ya eskiden olduğu gibi teslim etmeye devam edecek. Eczaneler ayrıca reçete eki belgeleri de eskiden olduğu gibi teslim etmeye devam edecek.

-Eczane, elektronik reçeteyi ekranında e-reçete sorgu bölümünden görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi, önceden olduğu şekilde kayıt bölümünden de manuel olarak kayıt ederek karşılayabilecek.

-Eczane tarafından manuel reçete karşılama işlemleri ise eskiden olduğu gibi devam edecek.