'Elektrik zammından vazgeçilmeli'

TİSK, OECD verilerini kaynak gösterip yaptığı açıklamada, doğalgaz, elektrik zamlarıyla bu girdilere uygulanan vergiler açısından Türkiye'nin OECD ülkelerinin önde gelenlerinden biri olduğunu belirtti.

04 Eylül 2009 Cuma, 08:35
Abone Ol google-news

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) sanayinin içinde bulunduğu kritik şartlarda, Türk Ekonomisi'nin rekabet gücünün korunması için enerji fiyatlarının frenlenmesi gerektiğini belirterek, "Elektrik satış fiyatlarına yüzde 10 oranında yapılacağı duyurulan zam gerçekleşmemelidir" görüşünü savundu.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, elektriğe 1 Ekim 2009 tarihinde yüzde 10 oranında zam yapılacağının duyurulduğu hatırlatıldı. Enerji fiyatlarındaki artışlarındiğer ülkelerle karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar elde edildiği kaydedilen açıklamada, bir yılda doğalgaz fiyatının yarı yarıya, elektrik fiyatının ise üçte bir oranında arttığı vurgulandı.

Açıklamada son OECD verilerinin, Türk Sanayiinin enerji maliyetlerinde büyük baskı altında olduğunu ortaya koyduğu belirtilirken şöyle denildi: "OECD'nin Enerji Fiyatları ve Vergileri (Energy Prices&Taxes) 2009 - 2. Dönem Dokümanında yer alan verilere göre, Türkiye'de sanayiye kullandırılan elektriğin ilovat saat başına ortalama fiyatı 2008'in Birinci Çeyrek Döneminde 0,1584 TL iken, 2009'un Birinci Çeyreğinde 0,2103 TL'ye çıktı. Böylece elektrik fiyatı bir yılda yüzde 33 zamlandı. Sanayinin kullandığı doğalgazın birim fiyatı ise aynı dönemde 615,8 TL'den 910,7 TL'ye yükseldi. Doğalgaz fiyatı bir yılda yüzde 48 arttırıldı."

TİSK açıklamasında "Belirtilen dönemde yıllık ÜFE artışının yüzde 6,4; yıllık TÜFE artışının yüzde 7,7 olduğu dikkate alındığında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki bu yükselişlerin sanayiye olumsuz etkisi daha net biçimde anlaşılabiliyor" denildi.
 

Doğalgaz fiyatı OECD içinde en fazla Türkiye'de arttı

Aynı dönemde 15 OECD ülkesinde sanayiye uygulanan doğalgazın fiyatında en yüksek oranlı artışın yüzde 48 ile Türkiye'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Türkiye'yi Macaristan (yüzde 30), Çek Cumhuriyeti (yüzde 29) izledi. Yunanistan'da doğalgaz yüzde 29 ucuzladı.
 

Türkiye elektrik fiyatında artışta ikinci sırada

OECD Ülkeleri karşılaştırmasında Türkiye'nin, elektriğin sanayiye satış fiyatındaki yıllık artış açısından yüzde 42 oranına sahip Polonya'nın ardından, yüzde 33 ile ikinci olduğu belirtildi. Meksika'da elektrik fiyatının ucuzladığı, 7 ülkede artışın yüzde 10'un altında kaldığı ifade edildi.
 

Türkiye vergi yükünde de başı çekiyor

Buna göre sanayiye uygulanan doğalgaz satış fiyatı içindeki vergi payı ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında da Türkiye yüzde 18,6 ile birinci, Güney Kore'de yüzde 13,2 ile ikinci durumda ve ülkelerin büyük çoğunluğunda vergi yükünün yüzde 5'in altında bulunuoyr. Slovakya'da ise oran yüzde 0,9'a kadar geriliyor. OECD araştırmasına göre Türkiye, elektrik fiyatındaki vergi yükü açısından da ön sıralarda; yüzde 18,5 ile 3'üncü durumda bulunuyor. İtalya yüzde 20,8 ile birinci, Norveç yüzde 20,1 ile ikinci. Buna karşılık Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın yükü yüzde 1'de tuttuğu göze çarpıyor.

Enerji fiyatları frenlenmeli

TİSK sanayinin içinde bulunduğu kritik şartlarda, Türk Ekonomisi'nin rekabet gücünün korunması için enerji fiyatlarının frenlenmesi gerektiğini belirterek şu öneride bulundu:
"Bu husus, hem Türkiye'de üretilen mal ve hizmetlerin iç ve dış piyasalarda satılma şansının engellenmemesi, hem de tüketicilerin arzu edilen ekonomik canlanmaya katılması açısından zorunlu görülmektedir. Bu bakımdan, elektrik satış fiyatlarına yüzde 10 oranında yapılacağı duyurulan zam gerçekleşmemelidir. Enerji fiyatları ekonomi belirli bir büyüme hızına erişene dek sabitlenmeli; bununla da yetinilmeyerek, diğer ülkelere göre çok yüksek olan vergi yükünün sanayi açısından azaltılması da programlanmalı ve sanayinin enerji faturası hafifletilmelidir."