Emlak Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Emlak Vergisi Oranları

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:18
Abone Ol google-news

Emlak Türü

Büyükşehir Dışında Kalan

Büyükşehir İçerisinde Yer Alan

Meskenler

Binde 1

Binde 2

Diğer Binalar

Binde 2

Binde 4

Araziler

Binde 1

Binde 2

Arsalarda

Binde 3

Binde 6

 
Hesapkurdu.com’un değerlediği habere göre, emlak vergisi oranları 1970 yılında çıkan Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddelerinde düzenleniyor. İlgili kanun maddelerinde yer alan oranlar yukarıda yer alan tabloda bulunuyor. 
Emlak Vergisi Kasım ve Aralık Ayında Ödeniyor
Emlak vergisi iki taksit ile ödenmektedir. Birinci taksit, mayıs ayı sonuna kadar yani 31.05.2017 tarihine kadar ödenebiliyor. İkinci taksit ise kasım ayının sonuna kadar, yani 30.11.2017 tarihine kadar ödenebiliyor.
Emlak Vergisi Ödemesi Belediyelere veya Anlaşmalı Bankalara Yapılabiliyor 
Emlak vergisi ödemeleri doğrudan konutun bağlı bulunduğu belediyeye yapıldığı için Gelir İdaresinin uygulamaları veya internet sitesi üzerinden yapılamıyor. Bunun yanından belediyenin özel bir anlaşması olmadığı sürece bankalar üzerinde de bir ödeme yapılamamakta (bankaların internet sitelerinde anlaşmalı belediyelerin listesi mevcut). Banka anlaşmaları dışında ödemler ise sadece ilgili belediyenin internet sitesi ve vezneleri üzerinden kredi kartı veya nakit olarak yapılabiliyor. Bunun yanından bazı ufak belediyelerin internet sitesi üzerinden ödemeleri de mevcut olmayabiliyor.  
Emlak Vergisi Bedeli Belediyelerce Belirleniyor?
Emlak vergine konu olan gayrimenkullere her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce yapılır.
Örnek Emlak Vergisi Hesaplamaları: 
Aşağıda yapacağımız hesaplama (örnek 1) 2017 yılı öncesinde gayrimenkul edinenler için geçerlidir. 2017 yılı içerisinde alınan gayrimenkullerin hesaplaması için "örnek 2"yi inceleyin.

YIL

Emlak Vergisi İçin Yeniden Değerleme Oranı

2016

%3,83

2015

%2,79

2014

%5,055

 
Örnek 1:
İstanbul’da bulunan ve 2015 yılında edinilen bir meskenin 2016 yılındaki emlak vergisi bedelinin 200.000 TL olduğunu varsayalım:
2017 yılı vergi dönemi için uygulanacak yeniden oranı: %3,83
Yeniden değerleme tutarı: 200.000 TL * %3,83 =  7.660 TL
2017 yılı için emlak vergisi bedeli: 200.000 TL + 7.660 TL = 207.660 TL
Not: Bin liraya kadar olan kesirlerden sonrası dikkate alınmadığı için vergiye konu olan tutar: 207.000 TL olarak dikkate alınacaktır.
İstanbul sınırı, yani Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer aldığı ve mesken olduğu için yeniden değerlemeye göre bulanan konut değerinin binde 2'si emlak vergisi olarak hesaplanacaktır: 207.000 TL* %0,2 = 414 TL ödenecek olan toplam emlak vergisidir. 
2017 Vergi Yılı İçerisinde Alınan Konutların Bedelinin Belirlenmesi 
2017 içerisinde alınan konutlar için yani 2017 yılı içerisinde ilk defa emlak vergisi ödemesi yapacakların yeniden değerlemesi aşağıdaki şekilde yapılır.
Örnek 2:
Ankara ilinde bulunan 1.000 m² büyülüğünde arsa 2017 yılı içerisinde satın alınıyor. Arsanın bulunduğu bölgenin m² fiyatı 2014 yılı itibariyle takdir komisyonu tarafından 250 TL olarak belirlemiş:
2015 yılına göre yeniden değerleme tutarı: 250 TL* %5,055= 12,63, 2014 arsa m² tutarı eklendiğinde 12,63 + 250 TL = 262,63 TL
2016 yılına göre yeniden değerleme: 262,23 TL* %2,79 = 7,31, 2015 arsa m² tutarı eklendiğinde 7,31 + 262,63 TL = 269,97 TL
2017 yılan göre yeniden değerleme: 269,97 TL *%3,83 =10,34, 2016 arsa m² tutarı eklendiğinde 10,34 + 269,97 TL= 280,30 TL
Arsanın vergiye tabii bedeli: 1000* 280,30 = 280.300 TL (Binden sonraki kısım alınmıyor.)
(Büyükşehir Belediyesi kapsamında bir arsa olmasından dolayı emlak vergisi oranı binde 6 olarak uygulanacaktır.)
2017 yılı için ödenecek olan toplam emlak vergisi: 280.000 TL *%0,6 = 1.680 TL’dir.
Emlak Vergisi Muafiyetleri
Vergi muafiyeti ile ilgili olarak 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu (Karar Sayısı: 2006/11450) kararı şöyle: “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
Özet olarak, Hiçbir Geliri Olamayanlar, Emekliler, Gaziler, Şehitlerin Dul ve Yetimleri, Brüt 200 m²’yi aşmayan tek konutları için emlak vergisinden muaf olacaklar. İlgili mevzuatta geliri olmayanlar için tek istisna, 18 yaşını doldurmamış ve kendisine bakacak vasisi bulunan kimselerdir. Bu durumda olan kişiler emlak vergisinden muaf tutulmuyor.  
Kaynak: Hesapkurdu.com – Emlak Vergisi